Środa, 24 kwietnia | Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza
17.09.2016 | Czytano: 94

Narada szkoleniowa kierownictwa małopolskiej Policji

W Grajowie koło Wieliczki odbyła się narada kierownictwa małopolskiej Policji, w której uczestniczyli komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego. Narada miała na celu podsumowanie działań małopolskiej policji na różnych płaszczyznach oraz wymianę doświadczeń, a także zapoznanie się z nowymi przepisami i procedurami.

Naradę szkoleniową rozpoczął nadinsp. dr Tomasz Miłkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie , który omówił najważniejsze bieżące sprawy małopolskiej Policji. Zwracając szczególną uwagę na zakres pracy dzielnicowego, współpracę pomiędzy jednostkami w zakresie prowadzenia wspólnego rozpoznania przy zwalczaniu przestępczości. Komendant raz jeszcze podziękował zgromadzonej kadrze za służbę i ciężką pracę w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży.

Następnie głos zabrali funkcjonariusze Straży Granicznej starszy chorąży Artur Czerwiński i starszy sierżant Paweł Sokołowski, którzy zapoznali zebranych z obowiązującymi procedurami dotyczącymi wydalenia cudzoziemców z terenu RP i innymi przepisami dotyczącymi obszaru działania ich formacji.

Po zaprezentowaniu zagadnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do podsumowania wyników pracy podległych sobie pionów przystąpili Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

Insp. Paweł Dzierżak złożył wszystkim indywidualne podziękowania za działania związane z organizacją zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz omówił obszar prewencji z naciskiem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych.

Insp. Robert Strzelecki, który omówił zagadnienia związane z pionem kryminalnym policji małopolskiej wraz z danymi statystycznymi w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych.

insp. Robert Nowakowski, nadzorujący pracę pionu logistyki odniósł się m.in. do współpracy Policji z samorządami lokalnymi. Omówił też zakres inwestycji, remontów, które są obecnie realizowane, oraz zwrócił uwagę na obecne zaopatrzenie jednostek policji w sprzęt potrzebny do codziennej służby.

Kolejny dzień narady rozpoczął się od wystąpienia podkom. Franciszka Gawlika Pełnomocnika Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach. Przedstawił sprawozdanie ze wsparcia fundacji przez garnizon małopolskiej Policji. Następnie mł.insp. Piotr Huber, naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie omówił kwestie związane z funkcjonowaniem Systemu Informacyjnego Schengen.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas narady, była funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - interaktywnego narzędzia służącego wymianie informacji pomiędzy społeczeństwem, a policją. mł.insp. Piotr Kulesza Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie omówił system weryfikacji informacji w związku z funkcjonowaniem aplikacji. W swoim wystąpieniu odniósł się także do nowej formuły służby dzielnicowego.

Na zakończenie spotkania Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej KWP w Krakowie, mł. insp. Franciszek Gładysz przypomniał i omówił obecnie obowiązujące przepisy dotyczące umundurowania służbowego w Policji.


Źródło Małopolska Komenda Policji

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl