Rozmaitości
Wtorek, 15 lutego 2011 14:11

56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w roku Czesława Miłosza

W roku Czesława Miłosza Towarzystwo Kultury Teatralnej organizuje Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Warunkiem udziału w nim jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub).
W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji: przeglądy środowiskowe; przeglądy miejskie, powiatowe; przeglądy rejonowe.

Przeglądy wojewódzkie odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2011 roku, dla wszystkich turniejów OKR. Przeglądy finałowe: turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa 2 - 5 czerwca 2011 roku w Ostrołęce; turniej poezji śpiewanej 8 – 11 czerwca 2011 roku we Włocławku (z warsztatami), turniej teatrów jednego aktora – 16 - 18 czerwca 2011 roku w Słupsku.

Organizatorami eliminacji powiatowych Konkursu są:
1. Miejski Ośrodek Kultury, NOWY TARG - Al. Tysiąclecia 37 tel. 18 266-32-41
(dla powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego) Stanisław Krzak
Termin eliminacji – 14 marca 2011 roku o godz. 9.00. Zgłoszenia na kartach uczestnika wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych należy przesłać na adres organizatora danego etapu powiatowego do dnia 11 marca 2011 roku.

2. Limanowski Dom Kultury, LIMANOWA - ul. B. Czecha 4, tel. 337-16-03
(dla powiatu limanowskiego) Teresa Zabramny
Termin eliminacji - marca 2011 roku o godz. 10.00.

3. Gorlickie Centrum Kultury, GORLICE - ul. Michalusa 4, tel. 353-56-95
(dla powiatu gorlickiego) Barbara Fugiel
Termin eliminacji - 22 marca 2011 roku o godz. 10.00.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu tel. 446-05-80
(dla powiatu nowosądeckiego ziemskiego)
Termin eliminacji - marca 2011 roku, o godz. 9.00.

5. Miejski Ośrodek Kultury, NOWY SĄCZ - Al. Wolności 23, tel. 443-89-59
(dla powiatu nowosądeckiego - grodzkiego) Janusz Michalik
Termin eliminacji -19 marca 2011 roku, o godz. 9.00.

Komitet organizacyjny ustalił, że do udziału w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie - nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).

Eliminacje rejonowe Konkursu odbędą się 16 kwietnia 2011 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3.
s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl