Golemo
Rozmaitości
Środa, 20 lipca 2016 22:05

17,8 mln euro dla osób potrzebujących

16 sierpnia ruszają nabory wniosków na konkursy, w których będzie można otrzymać unijne dotacje na pomoc dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, a także dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. - Tworząc nowy regionalny program operacyjny Małopolski nie zapomnieliśmy o tych, którzy znaleźli się w trudnym momencie swojego życia - komentuje wicemarszałek Wojciech Kozak.
Dzięki tym środkom mają powstać m.in. nowe ośrodki interwencji kryzysowej czy centra wsparcia opiekunów. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oba nabory potrwają do połowy października br.

- Tworząc nowy regionalny program operacyjny Małopolski nie zapomnieliśmy o tych, którzy znaleźli się w trudnym momencie swojego życia – w wyniku choroby, starości, albo problemów rodzinnych. Skoncentrowanie się na tej sferze wymuszają też na nas takie zjawiska demograficzne jak starzenie się małopolskiego społeczeństwa. Staramy się więc temu przeciwdziałać, wykorzystując jak najlepiej szansę, jaką dają nam spore środki z Unii Europejskiej – mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.W połowie sierpnia ruszają dwa konkursy, które przewidują wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Pierwszy z nich dotyczy projektów, które są stworzone z myślą o osobach niesamodzielnych – chorych, niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku – oraz ich opiekunów nieformalnych, a więc krewnych, sąsiadów czy przyjaciół, którzy pomagają im bezinteresownie, często nawet całą dobę. Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu (typ projektów A i B). można składać od 16 sierpnia do 13 października 2016.

Na co dokładnie można uzyskać wsparcie? Po pierwsze – będzie szansa na dofinansowanie usług świadczonych przez profesjonalnych opiekunów, co w znaczny sposób odciąży i pomoże np. krewnym zajmującym się chorym członkiem rodziny. Opiekunowie otrzymają także wsparcie edukacyjne i doradcze, będą mogli uczestniczyć w grupach wsparcia, szkoleniach i praktykach opiekuńczych, a także indywidualnych poradach, także psychologicznych. Co więcej, zapewni się im także ułatwiony dostęp do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego, razem z przeszkoleniem z jego obsługi.

Wsparcie uzyskają także projekty związane z tworzeniem lub rozwojem nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. Placówki te będą oferowały m.in. terapie dla osób niesamodzielnych (by pomóc w poprawie ich stanu psychofizycznego, zwiększyć ich samodzielność i aktywność). Jeśli będzie taka potrzeba – korzystający z tych usług będą dowożeni na miejsce, otrzymają ciepły posiłek i opiekę higieniczną. Zyskają także możliwość udziału w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną, fizyczną, aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym.

Drugi z ogłoszonych konkursów to szansa na pomoc osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej. Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu można składać od 16 sierpnia do 10 października 2016 r.

Szczegóły na stronie UMWM.

opr.s/ zdj. Piotr Korczak
Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl