Rozmaitości
Czwartek, 26 marca 2015 21:34

Zmiana nazw węzłów drogowych na autostradach i drogach ekspresowych

W ramach wprowadzania jednolitego systemu nazewnictwa węzłów drogowych na autostradach i drogach ekspresowych w kraju, zmianie ulegają nazwy 7 węzłów na Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa A4.
Wymieniono tablice z nazwami dla 5 węzłów:
- zamiast nazwy Balice II jest nazwa Kraków Balice,
- zamiast Mirowski jest Kraków Bielany,
- zamiast Tyniecki jest Kraków Tyniec,
- zamiast Sidzina jest Kraków Skawina,
- zamiast Zakopiański jest Kraków Południe.

Nie posiadający do tej pory nazwy przy A4 węzeł ze zjazdem do Łagiewnik będzie miał tablicę z nazwą Kraków Łagiewniki. Nastąpi także zmiana nazwy węzła Wielicki na węzeł Kraków Wieliczka. Obydwie te zmiany zostaną wprowadzone później, w trakcie remontu nawierzchni A4 na odcinku od ul. Kąpielowej do węzła Wielickiego, który planowany jest w tym roku.

opr.s/

źródło: GDDKiA

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl