Golemo
Rozmaitości
Czwartek, 1 stycznia 2015 19:34

Zatrzymano 10 cudzoziemców

Funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 10 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.
Pięciu cudzoziemców zostało zatrzymanych w wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu. W Balicach zatrzymano obywatela Zimbabwe, który nie posiadał wizy ani innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu na terytorium RP, zaś w Żernicy i Tarnowie czterech obywateli Ukrainy. Trzech z nich wykorzystało wizy z prawem do pracy w Polsce, aby przebywać na terenie innych państw Unii Europejskiej w celach zarobkowych albo turystycznych, zaś jeden przeterminował swój pobyt na terenie Polski. Straż Graniczna wszczęła w stosunku do obywateli Ukrainy postępowania administracyjne, z czego trzy zakończyły się już wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Kolejnych pięciu obywateli Ukrainy zatrzymano w Opolu. Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przeprowadzona w firmie zajmującej się usługami remontowo-budowlanymi wykazała, że mężczyźni pracowali na terytorium Polski nie posiadając dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie pracy. W związku z powyższym wszyscy zatrzymani otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. Wobec pracodawcy, obywatela RP, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie, ponieważ zatrudniając nielegalnie cudzoziemców naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

źródło: Straż Graniczna

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl