Golemo
Rozmaitości
Piątek, 16 sierpnia 2019 22:41

Zanieczyszczona woda - komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody z wodociągu Publicznego Stadła-Gostwica-Mokra Wieś. Wynik badania wody wykazał obecność bakterii grupy coli.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego (...). W związku z tym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu zadecydował o unieruchomieniu w/w wodociągu oraz o przeprowadzeniu niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych, aby uzyskać wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego.

Liczba osób zaopatrywanych przez Wodociąg Publiczny w Stadła-Gostwica-Mokra Wieś to około 2000 osób. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Stadła, Gostwicę, Mokrą Wieś i część miejscowości Brzezna Litacz.

(olsz)
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl