Rozmaitości
Czwartek, 7 listopada 2013 21:10

Zabierzów „Gminą Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Zabierzów otrzymał przyznawany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym tytuł „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Tytuł ten przyznawany jest m.in. za aktywne podejmowanie działań organizacyjnych, promocyjnych i finansowych, stałe polepszanie infrastruktury gminnej, promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praworządność i wysoki poziom etyczny pracowników gminy.
Tytuł „Gmina Fair Play” przyznawany jest za aktywne podejmowanie działań organizacyjnych, promocyjnych i finansowych mających na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy, dążenie do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia, dotrzymywanie podjętych zobowiązań, stałe polepszanie infrastruktury gminnej, promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praworządność i wysoki poziom etyczny pracowników gminy, prowadzenie konsultacji z mieszkańcami i dbałość o zaspokojenie ich potrzeb oraz za współprace z lokalnym biznesem.

Celem stworzenia konkursu dla samorządów „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji było przede wszystkim wskazanie gmin zdeterminowanych, prężnych, z nowymi i dobrymi pomysłami na własny rozwój, przynoszących korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Gminy Fair Play to miejsca gdzie polscy i zagraniczni przedsiębiorcy mogą inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i będą mogli liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których poziom etyczny nie będzie kwestionowany. Certyfikacja promuje przejrzyste standardy relacji gminy z przedsiębiorcami i społecznością lokalną oraz zachęca do wypracowania odpowiednich standardów obsługi poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy.

źródło: UG Zabierzów

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl