Golemo
Rozmaitości
Poniedziałek, 1 marca 2021 13:20

ZS w Marcinkowicach: sporo adrenaliny i to nie przez klasówki

Od 12 lat w Zespole Szkół w Marcinkowicach szkolą młodych w komorach dymowych, na auto-złomach, na wodzie, w górach i w powietrzu. Mowa o uczniach z klas o profilu Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego. Profesjonalną opiekę nad młodzieżą sprawuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
- Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego, powodziowego, chemiczno-ekologicznego, wodnego i górskiego - mówi Iwona Sikorska, dyrektor ZS w Marcinkowicach. - Nie brakuje zajęć z zakresu łączności bezprzewodowej oraz wielu specjalistycznych kursów.

Są wśród nich m.in. kursy: kwalifikowanej pierwszej pomocy, z zakresu BHP, w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, szkolenie podstawowe strażaka ochotnika OSP, szkolenie linowe. Przedmioty rozszerzone to język angielski, biologia, a przedmioty dodatkowe: pożarnictwo i ratownictwo medyczne.

- Zapewniamy uczniom bezpłatne umundurowanie, a zajęcia prowadzą profesjonaliści: funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, ratownicy medyczni PRM, ratownicy GOPR i WOPR. Dzięki takim szkoleniom dostarczamy młodym sporo dobrej adrenaliny.

Uzupełnieniem zajęć realizowanych w szkole są częściowo odpłatne dwutygodniowe obozy szkoleniowe w Białogórze i Choczewie nad Morzem Bałtyckim oraz zajęcia realizowane w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie (komora dymowa), zaprzyjaźnionych auto-złomach (zajęcia z wydobywania osób z samochodów osobowych), wyznaczonych kompleksach leśnych (zajęcia z obsługi i użytkowania pilarek do drzewa).

Absolwent klasy pożarniczej jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na uczelniach pożarniczych, otrzymuje dodatkowe punkty preferencyjne podczas naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Może też kontynuować naukę na uczelniach wyższych m.in.: w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Poznaniu, PWSZ w Nowym Sączu i innych, na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz wiele innych.

Fot. ZS Marcinkowice
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl