Rozmaitości
Niedziela, 30 listopada 2014 16:17

XXXV Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego rozstrzygnięty (zdjęcia)

Na XXXV edycję konkursu nadesłano 89 utworów poetyckich oraz 35 tekstów pisanych prozą. Udział wzięło 76 autorów. Wśród nich byli uczniowie z różnych szkół, ale także osoby dorosłe z Orawy, Podhala i okolic. Nadesłane utwory pisane językiem literackim lub gwarą powinny zawierać się w tematyce orawskiej.
Podczas Wieczoru Literackiego w Orawskiej Bibliotece Publicznej ogłoszono wyniki i laureaci otrzymali nagrody z rąk Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka i dyrektora OBP Marii Łaciak.

Wyniki:
poezja
kategoria I dziecięca do 9 lat
III miejsce zajął Artur Olesiński, SP nr 2 Lipnica Mała - za wiersz: Siednym se
II miejsce zajęła Magdalena Karnafel, SP Kiczory - za wiersz Jesiynno gaździna
I miejsce zajęła Magdalena Zaremba, SP Podsarnie - za wiersz Świynconka

kategoria II dziecięca do lat 12
III miejsce ex aequo zajęły: Adrianna Wierzbiak, SP Lipnica Mała - za wiersze Orawsko muzyka, Gaździnka
Paulina Domin, SP Lipnica Mała za wiersz Harte Frau
II miejsce zajął Maciej Stachna, SP Lipnica Mała - za wiersz Skrzypku groj
I miejsce zdobyła Joanna Kidoń, SP nr 3 Lipnica Mała - za wiersze: Lubiym jechać do Jabłónki, Cy sie tu spotkomy…?, Tak byk kciała

kategoria III dziecięca do lat 15
Wyróżnienie dla Patryka Omylaka, Gimnazjum Lipnica Mała - za wiersz Orawiocy
III miejsce zajęła Melania Udziela, Gimnazjum w Podwilku - za wiersze Cas ucieko, Dni załoby
II miejsce ex aequo zajęły: Anna Plaszczak, Gimnazjum w Lipnicy Małej - za wiersze Polywace, W orawskiej izbecce
Julia Wierzbiak, Gimnazjum w Lipnicy Małej - za wiersz Moja rodzina
I miejsce zajęła Xymena Smreczak, Gimnazjum w Lipnicy Małej - za wiersze: Orawskie zycie.

kategoria V dorosłych pow. 20 lat: gwara
Wyróżnienia otrzymali: Wioletta Machay z Kiczor za wiersz Cas, Agnieszka Kiersztyn z Zubrzycy górnej za wiersz Scworte przikozanie, Piotr Matera z Lipnicy Wielkiej za wiersz W lesie
III miejsce ex aequo zajęli: Romana Maćkowiak-Stasik z Lipnicy Małej za tryptyk Kaśtany w rózaniec składane, Bogdan Walkosz-Kleta z Jabłonki za wiersze - Uroki, Na dachu, Ka tyn cas
II miejsce zajęła Wanda Szado-Kudasikowa z Nowego Targu - za wiersze: Cary w Ludwikowyj, Orawo, Ostawiym serce
I miejsce zajęła Bogusława Warciak z Podsarnia - za wiersze: Tryjont, Kurowody z koniym, Moc słowa

kategoria V dorosłych pow. 20 lat: poezja niegwarowa
Wyróżnienia otrzymali: Stefan Arendarczyk z Nowego Targu za wiersz Rodzinne strony, Małgorzata Bucior z Nowego Targu za tryptyk Babia Góra
III miejsce ex aequo zajmują: Krzysztof Kokot z Nowego Targu za wiersze: I, II, III orawski, Piotr Oprzędek ze Stróży za wiersz Jodły.
II miejsce zajęła Magdalena Kostrzewa-Smreczak z Lipnicy Małej za wiersz Jezus Frasobliwy w orawskim kościele
I miejsce zajął Jerzy M. Kiersztyn z Zubrzycy Górnej za wiersze: Przez te malwy, Pełnia

proza
kategoria I
III nie przyznano
II miejsce zajął Piotr Nowak, SP Podsarnie - za gawędę Jako w Podwilku strasyło
I miejsca nie przyznano

kategoria II
Wyróżnienie otrzymał Mateusz Niżnik, SP nr 2 w Zubrzycy Górnej - za tekst Kochany Ojce Świynty.
III miejsce zajęła Julia Karkoszka, SP nr Lipnica Mała - za gadkę Jako to babka się pomylyła
II miejsce ex aequo zajęli: Izabela Grucel, SP Lipnica Mała - za gadkę Cymu moja ciotka dostała listownikiym, Tomasz Kubacka, SP Zubrzyca Górna - za gadkę Grzecnoś orawsko,
I miejsce zajęła Weronika Nowak, SP Podsarnie - za gadkę Cymu moja babka na kiermasie w Jabłónce krowe sprzedawała

kategoria III
Wyróżnienie dla Marioli Kapuściak, Zubrzyca Dolna, za gadkę Zwiedawo turystka
III miejsce zajął Piotr Bartkowiak, Gimnazjum w Zubrzycy Górnej za gadkę Jako Hondras Franków kcioł naucyć się zwónić na kościele
II miejsce zajęła Karolina Papaj, Gimnazjum w Zubrzycy Dolnej - za gadkę Cymu babka z dziadkiym wolo, jak u nik oglondom telewizor.
I miejsce zajęła Julita Bosak, Gimnazjum w Zubrzycy Górnej - za gadkę Jako Wojtek sie pokozoł w reklamie

kategoria IV:
III miejsca nie przyznano.
II miejsce zajęła Weronika Karkoszka z Kiczor za gadkę Kicorsko Strzyga
I miejsca nie przyznano.

kategoria V
wyróżnienia: Józefa Kierpiec z Harkabuza za gadkę Opłakany los siykierki, Zbigniew Tlałka z Jabłonki za gadkę O Józusiu, ktory sie zamiłowoł
III miejsce zajęła Paulina Pawlak-Kott z Zubrzycy Górnej za gadkę Świynto
II miejsce ex aequo zajęli: Władysława Omylak z Zubrzycy Dolnej za gadkę Orawskie gazdowanie oraz Bogdan Pieróg z Jabłonki za gadkę Zbacowanki
I miejsce zajęła Irena Grobarczyk z Zubrzycy Górnej za gadkę Kany te casy

Sztuka teatralna
Wyróżnienie dla ks. Pawła Kubaniego z Krakowa za sztukę teatralną Orawskie Betlejem

Organizatorami konkursu byli: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

er/ zdj. Łukasz Sowiński
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl