Golemo
Rozmaitości
Środa, 22 lutego 2012 15:54

XVI Małopolskie Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu organizuje w dniach od 2 – 4 marca 2012 r. XVI Małopolskie Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.
Wykładowcami warsztatów będą: płk Franciszek Suwała – dyrygowanie, płk Stanisław Latek – dyrygowanie, kpt. Stefan Żuk – dyrygowanie buławą, szyki paradne, musztra paradna ceremoniał oficjalny oraz - pianiści – akompaniatorzy (Anna Mirek, Elzbieta Malczak, Bożena Pańszczyk).

Ramowy program warsztatów: (28 godzin zajęć indywidualnych i w grupach):
Dla zaawansowanych:
- technika dyrygowania z fortepianem,
- instrumentacja i harmonia, praca z partyturą,
- orkiestra dęta w marszu, szyki paradne, władanie buławą tamburmajora, repertuar i ceremoniał oficjalny, praca z mażoretkami i tamburmajorkami,
- sposoby na podwyższenie poziomu muzycznego zespołu, budowa programu koncertowego, dobór repertuaru,

Dla początkujących:
- postawa dyrygenta, aparat ruchowy, analiza utworów pod kątem technicznym i artystycznym, założenia interpretacyjne i problemy wykonawcze,
- metodyka pracy z orkiestrą, przygotowywanie prób, ustawienia orkiestry na estradzie i w plenerze,
- organizowanie indywidualnej pracy dyrygenta – samokształcenie,
- technika dyrygowania z fortepianem, czytanie i granie partytur,
-orkiestra dęta w marszu, szyki paradne, władanie buławą tamburmajora, marsz paradny, zwykły, proste układy choreograficzne musztry paradnej, praca z mażoretkami i tamburmajorkami.

opr. s/

Zdj. Łukasz Sowiński

źródło: MCK Sokół

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl