Rozmaitości
Czwartek, 4 kwietnia 2019 09:14

Wiosna sprzyja remontom dróg i budowie chodników

Trwają prace na drogach powiatowych. Władze Powiatu Nowosądeckiego pozyskują na ten cel środki zewnętrzne, aby nie obciążać własnego budżetu.
Przypomnimy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w obecności wojewody małopolskiego i wicepremier Beaty Szydło wręczył wicestaroście Antoniemu Koszykowi dwie promesy na kwotę ponad pięciu milionów złotych. Powiat otrzymał dotację na wszystkie pięć zadań, na które zostały złożone wnioski.

Promesa została przeznaczona na:

– remont drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad w miejscowości Wielogłowy i Dąbrowa (dł. 800 m);

– remont drogi powiatowej Korzenna – Krużlowa w miejscowości Korzenna i Krużlowa Niżna (dł. 2950 m);

– remont drogi powiatowej Lipnica Wielka – Bukowiec (dł. 1240 m);

– remont drogi powiatowej Ropa – Wawrzka – Florynka w miejscowości Wawrzka (dł. 200 m);

– odbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce w miejscowości Sienna w postaci obiektu mostowego.

Kolejna promesa na kwotę 160 tys. zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w miejscowości Michalczowa”.

W ostatnich dniach podpisano umowy z wykonawcami m.in. na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Jazowsko - Obidza zlokalizowanej przy istniejącym moście w Obidzy. Wartość robót budowlanych to 250 tys. zł, a termin zakończenia prac – lipiec 2019 r. W lipcu tego roku ma się też zakończyć budowa chodnika wraz z kanalizacją (dł. 332 m) w Wielogłowach. Wartość robót: 370 tys. zł. Realizacja zadania jest współfinansowana przez gminę Chełmiec w wysokości 170 tys. zł (50%).

Trwają prace na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na rozbudowę drogi powiatowej Wielogłowy - Ubiad obejmującej budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz przebudową i rozbudową dojazdów. Wartość prac projektowych: 57 tys. 195 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych to wrzesień 2019 roku.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił ponadto przetargi na roboty drogowe:

– Remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka, gmina Kamionka Wielka na długości 500 m wraz z budową chodnika na długości 370 m. Termin realizacji zadania do 30 lipca 2019 r. Budowa chodnika będzie współfinansowana przez gminę Kamionka Wielka w wysokości 50% kosztów robót budowlanych;

– Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec na długości 375 m w miejscowości Chełmiec. Termin realizacji zadania do 31 lipca 2019 r. Budowa chodnika będzie współfinansowana przez gminę Chełmiec w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

(olsz)

Fot. Archiwum PZD - Budowa chodnika Wielogłowy - Ubiad
Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl