Golemo
Rozmaitości
Piątek, 3 września 2021 10:30

W Krynicy-Zdroju trwa forum CYBERSEC CEE Regions & Cities

W Krynicy-Zdroju trwa forum CYBERSEC CEE Regions & Cities. Wziął w nim dzisiaj udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika i Edward Ciągło oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Ryszard Poradowski.
Podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych nie zabrakło rozmów dotyczących cyberbezpieczeństwa samorządów, Europejskiego Zielonego Ładu czy innowacji w energetyce i przemyśle.

Starosta Marek Kwiatkowski wziął udział w kilku panelach dyskusyjnych, między innymi dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu i włączenia go do regionalnej polityki klimatycznej, Makroekonomicznych uwarunkowań prowadzenia gospodarki 4.0 oraz innowacji w energetyce i przemyśle. Spotkał się również w wójtami sądeckich gmin, aby omówić bieżące sprawy i potrzeby inwestycyjne.

Organizatorem imprezy jest Instytut Kościuszki, a partnerem głównym Województwo Małopolskie.

Fot. Maria Olszowska
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl