Rozmaitości
Niedziela, 29 maja 2016 15:08

Uwaga kierowcy - utrudnienia w związku z prowadzonymi robotami, na drogach krajowych Małopolski

W poniedziałek na drogach w regionie prowadzone będą roboty nawierzchniowe, malowanie znaków poziomych oraz koszenie traw w pasie drogowym. Planowana jest też tygodniowa zmiana w organizacji ruchu za "zakopiance" w rejonie Myślenic. Szczegóły - poniżej.
30.05.2016 na odcinku DK 7 w kilometrażu 630+660 – 631+155 (495m) w miejscowości Szczepanowice będą wykonywane roboty nawierzchniowe ( nakładka bitumiczna warstwa ścieralna). Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz ruch wahadłowy sterowany ręcznie (wykonywanie robót uzależnione od warunków atmosferycznych). Praca w godzinach od 7.00 do 18.00.

31.05.2016 do 05.06.2016 na odcinku DK 7 w kilometrażu 648+915 – 649+410 (495m) w miejscowości Zerwana będą wykonywane roboty nawierzchniowe (frezowanie i nakładka bitumiczna). Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz ruch wahadłowy sterowany ręcznie (wykonywanie robót uzależnione od warunków atmosferycznych). Praca w godzinach od 7.00 do 18.00.

30.05.2016 r. do 05.06.2016 r. na DK 94 od km 300+400 do km 326+800 – odnowa oznakowania poziomego. Zajęcie lewego lub prawego pasa ruchu w zależności od miejsca prowadzonych robót. W obszarze niezabudowanym ograniczenie prędkości do 60 km/h. W razie konieczności ręczne kierowanie ruchem. Roboty szybko postępujące.

30.05.2016 r. do 05.06.2016 r. DK 94 od km 285+484 do km 300+400 – koszenie traw w pasie drogowym. Zajęcie lewego lub prawego pasa ruchu (w obszarze niezabudowanym ograniczenie prędkości do 60 km/h) lub pobocza (w obszarze niezabudowanym ograniczenie prędkości do 70 km/h) na jezdni lewej lub prawej w zależności od miejsca prowadzonych robót. Roboty szybko postępujące.

30.05.2016 r. po porannym szczycie komunikacyjnym planowane jest na tydzień wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na dk 7 ( Zakopiance ) w Myślenicach. Prowadzone tam będą roboty związane z budową nowego wiaduktu. Zaplanowano demontaż barier środkowych, wykonanie nawierzchni tymczasowych w pasie dzielącym jezdnie, aby umożliwić przejazd między jezdniami, podczas zamykania poszczególnych jezdni. W celu zapewnienia komunikacji między Myślenicami a Polanką przewiduje się przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z łącznicą ( rozebranie i zabudowanie wysepki kanalizującej, wykonanie tymczasowej nawierzchni w pasie dzielącym na wysokości skrzyżowania ).

Ruch pojazdów na długości ok. 200 metrów odbywał się będzie tylko jednym, zewnętrznym pasem jezdni, w obydwóch kierunkach. Wewnętrzne pasy jezdni na czas robót zostaną wyłączone z ruchu.

opr.s/ zdj. Ł. Sowiński
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl