Golemo
Rozmaitości
Czwartek, 5 kwietnia 2012 15:34

Szóstoklasiści pisali test, który jest warunkiem ukończenia przez nich szkoły podstawowej

W 12 tysiącach polskich szkół taki egzamin pisało ponad 367 tysięcy uczniów. Osobne arkusze przygotowano dla uczniów bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową, słabo widzących, słabo lub niesłyszących a także z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W ubiegłym roku najlepsi okazali się uczniowie z Małopolski.
Sprawdzian kompetencyjny ma ocenić, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Arkusz zawierał m.in. tekst dotyczący ponad 150 letniej historii filmu. Trzeba było np odpowiedzieć w którym roku odbyła się pierwsza na świecie publiczna projekcja filmu Które ujęcie wywołało panikę na pokazie filmu braci Lumiere?
Czym filmy braci Lumiere różniły się od filmów wcześniejszych? Które wydarzenie z historii kina powinno być opisane w pustej kratce?

Należało sporządzić ofertę wycieczki jednodniowej oraz odpowiedzieć na pytanie : Chęć udziału w wycieczce zgłosiło 21 osób. Ile co najmniej osób powinno się jeszcze zgłosić, aby koszt wycieczki dla każdego uczestnika był najniższy z możliwych?

Był tekst Leopolda Staffa pt. Burza nocna. Tu arkusz zawierała takie pytania jak:
- Co autor chce podkreślić poprzez porównanie burzy do bitwy?
- Które słowa świadczą o tym, że postać mówiąca jest uczestnikiem wydarzeń?
- W jakim znaczeniu użyto w tym wierszu słowa kocioł?
Kolejne zadanie brzmiało: Film rozpoczął się o godzinie 19.18, a zakończył o 21.04. Trzy razy był przerywany dwuminutowymi blokami reklam. Ile minut trwałby ten film, gdyby wyświetlono go bez reklam?

W ramach testu trzeba było napisać opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim domownikom.

Praca zostanie oceniona przez niezależnych egzaminatorów. Szóstoklasista otrzyma wyniki sprawdzianu nie później niż 22 czerwca.

Jeśli uczeń z powodu choroby lub innych ważnych zdarzeń losowych nie podejdzie do sprawdzianu , może go napisać 5 czerwca. Sprawdzianu nie można powtórzyć ze względu na słaby wynik.

opr. s/

źródło: CKE

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl