Rozmaitości
Wtorek, 6 września 2016 22:59

Szansa dla osób zwolnionych z pracy

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, Jest on współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Trwa rekrutacja skierowana do osób zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Jest on adresowany także do pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób odchodzących z rolnictwa, a posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS.

Co istotne, wyżej wymienione osoby muszą mieszkać lub pracować na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach projektu mogą liczyć na doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i studia podyplomowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także płatne staże, praktyki zawodowe i subsydiowane zatrudnienie. Przewidywane są także dodatki relokacyjne oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej do 23 tys. zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu PCFE (ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 262 27 02, 18 443 21 30) lub na stronie internetowej www.pcfe.powiat-ns.pl.

szel/


źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl