Golemo
Rozmaitości
Sobota, 2 marca 2013 14:30

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z Małopolski

530 najzdolniejszych uczniów z małopolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia na rok szkolny 2012/2013. Wysokość stypendium dla każdego ucznia to 6 tysięcy złotych, wypłacanych po 500 zł co miesiąc.
Stypendia przyznano w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, który realizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W sumie w tym roku przeznaczono na nie 3,18 mln zł. To największa kwota na wypłatę stypendiów w całej historii projektu.

Wśród tegorocznych stypendystów znajduje się 374 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 156 uczniów gimnazjów. To osoby szczególnie uzdolnione głównie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, w większości zameldowane na terenach wiejskich (388 uczniów).

O stypendia mogli ubiegać się uczniowie ze szkół w Małopolsce, ze średnią ocen na świadectwie końcowym z poprzedniego roku wyższą niż 4,0, którzy w ciągu ostatnich trzech lat byli laureatami lub finalistami przynajmniej jednego konkursu, olimpiady lub turnieju. Obowiązywało także kryterium dochodowe – w rodzinie dochód nie mógł przekroczyć 1078,00 zł netto miesięcznie na osobę (lub 1246,00 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

Stypendia przyznano już piąty raz. Od początku projektu otrzymało je w sumie 2 252 szczególnie uzdolnionych uczniów z małopolskich szkół.

opr. s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl