Rozmaitości
Niedziela, 15 listopada 2020 16:08

Starosta przyznał nagrody dla ludzi kultury

Co prawda, w związku z panującą pandemią koronawirusa, nie będzie uroczystej gali i oficjalnego wręczenia nagród dla działaczy i pracowników kultury, ale to nie oznacza, że nie będzie nagród. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski właśnie je przyznał doceniając zaangażowanie, ciężką pracę i podtrzymywanie tradycji regionalnych przez animatorów kultury i zespoły. W sumie kwota nagród to ponad 40 tysięcy złotych.
- Kultura jest bardzo ważnym elementem naszego życia – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Dzięki osobom, które się nią zajmują, często amatorsko, nasz region jest promowany, a nasze dziedzictwo ocalało. Jestem dumny, że na Sądecczyźnie jest tylu ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w przyszłym roku – chciałbym osobiście pogratulować osiągnięć, wytrwałości i podziękować za pracę w czasach tak trudnych dla kultury. W imieniu swoim i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego gratuluję wszystkim nagrodzonym.

Nagrody indywidualne otrzymali:

Bernadetta Wąchała-Gawełek (gmina Łącko) za upowszechnianie kultury regionalnej. Pani Bernadetta jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, animatorką kultury, działaczką na rzecz upowszechniania kultury regionalnej. To autorka wielu projektów dokumentujących zwyczaje i obrzędy górali białych. Popularyzatorka sztuki teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

Władysław Obrzut (gmina Grybów, Stróże) za upowszechnianie muzyki i kultury regionalnej. To kierownik muzyczny Regionalnego Zespołu „Kowalnia”, który w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności artystycznej. Popularyzator sztuki regionalnej i ludowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie gry na heligonce.

Tadeusz Matuła (gmina Grybów, Kąclowa) - animator kultury i muzyki, organizator imprez i przeglądów artystycznych. Propagator kultury i dziedzictwa lokalnego. Założyciel amatorskiego teatru obrzędowego. Instruktor muzyki, szkoli członków kapeli ludowej, prowadzi zajęcia w Szkółce Muzykowania Ludowego.

Ewa Matuła (gmina Grybów, Kąclowa) za upowszechnianie kultury regionalnej. To założycielka Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Pogórzańskie Dzieci”, prowadzi obrzędową grupę teatralną oraz prowadzi izbę regionalną.

Bogusława Duda (Podegrodzie) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. To członek Zespołu Regionalnego „Podegrodzie” i Grupy śpiewaczej „Podegrodzkie Dziopy”. Razem z zespołem zdobyła wiele nagród i wyróżnień na konkursach i festiwalach folklorystycznych w kraju jak i za granicą.

Anna Nieć (Podegrodzie) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Tańczy i śpiewa w Zespole Regionalym „Podegrodzie”, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Propagatorka gwary lodowej. Członkini grupy teatralnej działającej przy GOK w Podegrodziu.

Rafał Hasior (Podegrodzie) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej oraz muzyki. Animator kultury ludowej Lachów Sądeckich. Wspaniały pedagog i wychowawca młodzieży. Swoje umiejętności przekazuje w szkółkach ginących zawodów oraz prowadzonych kursach. Jego pasją jest archiwizowanie i dokumentowanie muzyki ludowej Lachów.

Lidia Migacz (Podegrodzie) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Tańczy i śpiewa w Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Członkini Grupy Śpiewaczej „Podegrodzkie Dziopy”. Prowadzi dziecięce grupy kolędnicze.

Zbigniew Rusnak (Łososina Dolna) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej oraz muzyki. Organizatorka i animatorka wydarzeń kulturalnych w gminie. Jest pomysłodawcą i koordynatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych tj. przeglądy kolędnicze, instrumentalno-wokalnych, chórów.

Kamil Wiatr (Kamionka Wielka) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Członek Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, z którym zdobył wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Dzięki zaangażowaniu Pana Kamila, Zespól nagrał film „Na Mystkowie grajo…”, który ukazuje historię wsi lachowskiej. Autor wielu projektów promujących kulturę sądecką.

Katarzyna Sikorska-Tomasik (Piwniczna-Zdrój) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Od 16 lat członkini Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu”, który w tym roku obchodzi 55-lecie działalności artystycznej. Pani Katarzyna razem z zespołem zdobyła wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Prowadzi również zajęcia rytmiczne dla dzieci oraz uczy tańca i śpiewu górali nadpopradzkich.

Piotr Maślanka (Piwniczna-Zdrój) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Od 18 lat członek i instruktor tańca w Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu”, z którym zdobywał wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Pan Piotr od 2011 r. jest również instruktorem śpiewu i tańca w Zespole Dziecięcy „Małe Piwnicoki”. Od dwóch lat dyrektor MGOK w Piwnicznej Zdroju.

Piotr Kulig (Piwniczna-Zdrój) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Od 1998 r. aktywny członek Kapeli zespołu „Dolina Popradu” a od 2006 r. kierownik kapeli, w której gra na skrzypcach. Od 2010 roku jest również instruktorem w Szkółce Muzykowania Ludowego. Od 2017 roku prowadzi kapelę Regionalnego Zespołu „Rytrzoki” w Rytrze. Nauczyciel folkloru i tradycji regionu. Wraz z Zespołem „Dolina Popradu” brał udział w wielu przeglądach i festiwalach zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Andrzej Milczek (Michalczowa) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Kierownik Grupy Regionalnej „Michalczowa”, prezes Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa” w Michalczowej. Działacz, społecznik animator kultury. Zespół pod jego kierownictwem zdobywał wiele nagród i wyróżnień. Organizator Powiatowego Przeglądu Folkloru Sądecczyzny.

Nagrody zbiorowe:

Regionalny Zespół „KOWALNIA” (Grybów) obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia działalności artystycznej. Zespół powstał w styczniu 2000 r. w Stróżach z inicjatywy Janiny i Władysława Obrzut oraz Haliny Mika. Jest grupą tradycyjną promującą folklor Pogórza. W swoim dorobku artystycznym na programy obrzędowe, obyczajowe, zwyczaje ludowe. Zdobył wiele nagród i wyróżnień podczas konkursów, festiwali i przeglądów nie tylko w Polsce, ale również zagranicą.

Zespół Regionalny „GÓRALE ŁĄCCY” (Łącko) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Zespół istnieje od 1933 r. Działa 87 lat z przerwą w okresie wojennym. Przez szeregi zespołu przewinęło się ponad 600 członków. Koncertował na terenie całego kraju i poza jego granicami. Swój dorobek artystyczny grupa uwieczniła na czterech płytach CD oraz DVD. Wysoki poziom artystyczny Zespołu jest doceniany na festiwalach, konkursach i przeglądach o czym świadczą zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Regionalny Zespól „DOLINA POPRADU” (Piwniczna-Zdrój) obchodzący w tym roku jubileusz 55-lecia działalności artystycznej. Założycielami Zespołu byli: Edward Grucela, Eugeniusz Lebdowicz i Mieczysław Łomnicki. Zespół kultywuje folklor górali nadpopradzkich w formie tradycyjnej. Z dużym powodzeniem występuje na festiwalach i konkursach. W swoim dorobku ma nagrania w Polskim Radiu oraz w telewizji. Poza występami na scenie, prowadzi szeroką akcję badawczą, szkoleniową i popularyzatorską folkloru.

Grupa Wokalna „PODEGRODCY CHŁOPCY” (Podegrodzie) obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. Członkowie grupy są kontynuatorami dawnych muzycznych tradycji. To pełni zapału entuzjaści muzyki ludowej. Efektem ich działań stał się zbiór 200 pieśni zatytułowany „Jak jo se zaśpiewom...”

Zespół Folklorystyczny „PIECUCHY” (Nawojowa) obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. Od początku swojej działalności, Zespół pielęgnuje taneczny i muzyczny dorobek regionu Lachów Sądeckich. Na przestrzeni lat działalności przez Zespól przewinęło się ok. 400 członków. Obecnie Zespół liczy 97 osób. Grupa wystąpiła ponad 350 razy festiwalach i koncertach i jest laureatem wielu nagród.

Grupa Regionalna „MICHALCZOWA” (Łososina Dolna, Michalczowa) obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia działalności artystycznej. Grupa istnieje od 2000 roku, liczy 70 osób kultywujących tradycyjny taniec, śpiew i muzykę w trzech grupach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej. Założycielem i kierownikiem jest Andrzej Milczek. Za swoją działalność kulturalną grupa została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przyznane nagrody indywidualne zostaną przekazane na konta bankowe osób wyróżnionych, natomiast nagrody zbiorowe na konta bankowe zespołów.


mat. prasowe
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl