Golemo
Rozmaitości
Sobota, 13 grudnia 2014 11:41

Spotkanie z popularną sędzią

RABKA-ZDRÓJ: Anna Maria Wesołowska, łódzka sędzia znana m.in. z procesów łódzkiej „Ośmiornicy” i gangu Popeliny, której popularność przyniósł udział w serialu fabularno-dokumentalnym TVN pt. "Sędzia Anna Maria Wesołowska", przyjechała do Rabki-Zdroju spotkać się z miejscową młodzieżą.
Podczas spotkania z uczniami w szkole uzdrowiskowej wygłosiła prelekcję pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży - odpowiedzialność nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych”.

Anna Maria Wesołowska tłumaczyła granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Przedstawiła konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi, które ilustrowała przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej. Omówiła zagadnienia związane z wyśmiewaniem, biciem, niszczeniem mienia, rozbojem, demoralizacją i cyberprzemocą.

źródło: Gorce24, ZSU w Rabce-Zdroju,

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl