Golemo
Rozmaitości
Czwartek, 8 września 2016 16:18

Spotkanie w "Nadzieji"

W Centrum Opoka w Starym Sączu wizytę złożył Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Marta Mordarska.
Wizyta związana była z pierwszym dniem realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” z Nowego Sącza projektu „Zrobimy to już sami”. Goście uczestniczyli w części spotkania, która była poświęcona prezentacji dwóch partnerskich realizujących projekt organizacji oraz w dyskusji dotyczącej osób niepełnosprawnych w Polsce i Słowacji.

Stowarzyszenie „Nadzieja” jest organizatorem projektu polsko-słowackiego realizowanego w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją programu ERASMUS +. Projekt polega na dwujęzycznej wymianie młodzieży niepełnosprawnej. Obecnie, w dniach od 7 do 16 września 2016 r. goszczona jest 16-osobowa grupa młodzieży niepełnosprawnej ze Słowacji. Stowarzyszenie ze Słowacji, które zostało zaproszone do wymiany to OZ Barlicka. Współpracujące organizacje miały okazję wcześniej realizować już podobne projekty.

Celem przedsięwzięcia jest, przygotowanie niepełnosprawnej fizycznie i/lub intelektualnie młodzieży do samodzielnego i świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Udział w projekcie ma zachęcić do podejmowania samodzielnych decyzji, aktywności, dalszej edukacji, samorealizacji, pokonywania barier, a co za tym idzie, zmniejszyć marginalizację osób niepełnosprawnych. Zbudowane w trakcie wymiany relacje, nowe przyjaźnie i wzajemne wsparcie mają pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wiedzy o możliwościach samodzielnego życia, zmniejszyć lęki oraz wpłynąć na przełamywanie barier językowych i poznawczych.

W ramach projektu realizowane są zajęcia aktywizujące w trakcie, których młodzież wspierana jest przez asystentów. Prezentacje, panele dyskusyjne oraz prace zespołowe mają charakter informacyjno-edukacyjny. Poprzez wcześniej odpowiednio dobrane oraz przygotowane gry, zabawy niwelowane jest zjawisko biernego słuchania. Młodzież zachęcana jest do efektywnego komunikowania się oraz posługiwania się językiem angielskim. Prowadzone są dyskusje, w trakcie których uczestnicy wymieniają swoje spostrzeżenia na temat problemów osób niepełnosprawnych w wymiarze europejskim.

Projekt realizowany jest w Starym Sączu w Centrum Opoka.
Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl