Rozmaitości
Środa, 10 kwietnia 2019 11:13

Społecznie odpowiedzialni – samorząd, nauka, biznes

Zakończyła się ostatnia miejska ścieżka tematyczna podczas drugiego dnia V Europejskiego Kongresu Samorządów 2019. Tematem przewodnim prowadzonych dyskusji była społeczna odpowiedzialność dotycząca samorządów, nauki oraz biznesu.
9 kwietnia 2019, w drugi dzień V EKS, odbył się blok tematyczny, w ramach którego uczestnicy rozmawiali o roli samorządów, rozwoju biznesu i nauki w kontekście społecznej odpowiedzialności.

Moderatorem ścieżki był Przemysław Dziewitek, który wraz z Katarzyną Przyjemską-Grzesik rozpoczęli dyskusję.
W pierwszej części ścieżki zostały zaprezentowane dwa projekty, które powstały we współpracy biznesu, NGO oraz samorządu. Jednym z nich było zadanie społeczne podjęte przez HSBC oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Polegało ono na posadzeniu 2,5 tys. sadzonek drzew w Krakowie dla poprawy jakości powietrza w mieście, o czym opowiedział uczestnikom Marcin Wójcik. Drugą realizacją była inicjatywa społeczna „Biznes kontra smog”, która miała na celu edukację w zakresie ochrony środowiska naturalnego, do czego aktywnie włączyły się krakowskie firmy. Dorota Franczukowska omówiła założenia tego projektu i jego realizację.

– Program „Biznes kontra smog” polega na tym, że wolontariusze zaangażowanych firm idą do przedszkoli, szkół i edukują dzieci na temat czystego powietrza, jego jakości, co robić, żeby było lepsze, jak unikać wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Są to osoby zaangażowane emocjonalnie w to, co robią, ponieważ troszczą się o ich rodziny i o siebie samych. Jest to też wyraz troski stricte biznesowej, bo wszystkie te firmy są zlokalizowane w niestety nienajlepszym, ale trochę poprawiającym się powietrzu – mówi Dorota Franczukowska, PwC Marketing, Communications and Business Development Manager.

Druga część ścieżki składała się z panelu dyskusyjnego pt. „Biznes – Człowiek, czas i pieniądz”. Głównym wątkiem, który został poruszony, była współpraca struktur samorządowych, biznesowych, organizacji non-profit oraz miejskich aktywistów, gdzie wspólnym mianownikiem dla wszystkich wspomnianych podmiotów jest obywatelska odpowiedzialność biznesu. Przedstawiono także sposoby na zaangażowanie pracowników firm oraz mieszkańców gminy w społeczne projekty CSR-owe.

– Ludzie są osobami zintegrowanymi, które zajmują się wieloma rzeczami, są pracownikami, rodzicami, mieszkańcami miasta, udzielają się aktywnie społecznie. To okazja dla samorządu, a także dla biznesu, żeby poprzez współpracę, umożliwienie pracownikom aktywności społecznej, budować więzi wewnątrz firmy, które potem się przydają i mają wymierny efekt biznesowy – mówi Grzegorz Iwan, Cisco, Manager, Customer & Partner Services.
Moderatorem panelu był ponownie Przemysław Dziewitek, natomiast gośćmi byli: Grzegorz Iwan, Dorota Franczukowska, Marcin Wójcik, Katarzyna Przyjemska-Grzesik, Joanna Czarnik oraz Maciej Szymański.

Miastem Gospodarzem V Europejskiego Kongresu Samorządów jest Miasto Kraków.


mat. prasowe
Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl