Golemo
Rozmaitości
Środa, 9 kwietnia 2014 13:17

Ślubowanie Kadetów. Mundur to honor, odwaga i obowiązek (zdjęcia)

Największą, najbardziej reprezentacyjną i zarazem najmocniej przeżywaną z dorocznych uroczystości w Prywatnych Szkołach Średnich im. prof. Venuleta w Nowym Targu jest ślubowanie pierwszych klas mundurowych. Odbyło się ono na boisku Gimnazjum Nr 1, przy gościach, rodzinach uczniów, nauczycielach, przyjaciołach Szkoły.
Brała w tym udział cała szkolna społeczność, z pocztem sztandarowym i Proporcem Rozpoznawczym. Defilada przy dźwiękach „Warszawianki” stała się momentem niezapomnianym. Ślubowanie złożyło 38 uczniów klas wojskowo-pożarniczej oraz policyjnej.

Do tego wydarzenia przygotowywali się oni przez kilka miesięcy. Uroczystość prowadzili ppłk Wiesław Patlewicz i pani profesor Małgorzata Bandyk. Flagę wciągnięto na maszt przy pochylonych sztandarach i „Mazurku Dąbrowskiego”. Uczniów i gości witała dyrekcja Szkoły. Minutą ciszy została uczczona pamięć poległych w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę w czasie II wojny światowej, spalonych w krematoriach hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zamordowanych w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie oraz zamęczonych w łagrach sowieckich i innych miejscach kaźni. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.

- Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wielkim przeżyciem i radością – w imieniu uczniów mówiła Karolina Stopka. - Jesteśmy dumni, że wybraliśmy Tę Szkołę, która przekazuje nam nie tylko wiedzę ale i inne wartości, a szczególnie szacunek do munduru. Zobowiązujemy się być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię Szkoły oraz przestrzegać kodeksu kadeta. Mamy nadzieję, że spełnimy pokładane w nas oczekiwania.

Towarzyszyły temu podziękowania dla nauczycieli, rodziców, instruktorów, trenerów, kadry jednostki patronackiej, policji, oraz straży pożarnej.

Nie omieszkali przemówić do uczniów goście: ks. proboszcz Marian Wanat z parafii pw. Św. Katarzyny, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Andrzej Bandoła, podinsp. Robert Bartosz – zastępca komendanta powiatowego KPP w Nowym Targu, st. kpt. Mariusz Łaciak – komendant powiatowy PSP, pani dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu – Bożena Bryl.

Ppłk Zbigniew Ryś – dowódca jednostki Wojskowej w Krakowie-Rząsce, wypowiedział przed uczniowskim frontem znamienne słowa: - Mundur to honor, odwaga, ale i obowiązek.

W radosnej atmosferze uczniowie zaprezentowali pokazy nabywanych od początku roku szkolnego umiejętności z musztry zespołowej; jiu-jitsu (pod okiem instruktora Aleksandra Kozieła – 4 dan) i judo (z trenerem Jackiem Jaworskim – 5 dan). Katecheta i opiekun scholi – mgr Jakub Mrugała – tylko rozwinął wrodzone talenty wokalne uczennic, które zaśpiewały patriotyczną piosenkę na góralską nutę.

Efektowny, ruchomy „kwiat” czy „pająk” na zakończenie wymagał od wykonawców tej figury niemal akrobatycznych zdolności i idealnego zgrania. I udało się!

zdj. Michał Bachulski

źródło: szkoła

TdP
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl