Golemo
Rozmaitości
Wtorek, 19 marca 2019 21:14

Rzemieślnicy świętowali w Nowym Sączu

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z sądeckimi rzemieślnikami, którzy świętowali w ratuszu uroczystość św. Józefa – swojego patrona. W tym roku przypada również 25-lecie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej im. Świętego Józefa w Nowym Sączu.
Po mszy św. w bazylice św. Małgorzaty, wszyscy przeszli do sądeckiego ratusza.

- Z okazji święta patronalnego rzemiosła oraz 25-lecia Rzemieślniczej Szkoły Branżowej im. Świętego Józefa w Nowym Sączu proszę przyjąć gratulacje i wyrazy uznania dla działalności Cechu oraz wkładu społeczności rzemieślniczej Sądecczyzny w budowanie pomyślności gospodarczej regionu – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Założona przez sądecki Cech placówka edukacyjna była pierwszą w Polsce szkołą ściśle łączącą naukę z lokalnym rynkiem usług. Przez ćwierć wieku jej mury opuściło wielu znakomitych fachowców, którzy z powodzeniem prowadzą działalność, istotnie przyczyniając się do rozwoju ziemi sądeckiej. Wszystkim osobom zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, pedagogom, uczniom i pracownikom Rzemieślniczej Szkoły Branżowej im. Świętego Józefa życzę, aby patron był dla Was nie tylko wzorem w codziennym trudzie, ale również najlepszym opiekunem i orędownikiem. Niech sądeckiej społeczności rzemieślniczej przyniesie lata sukcesów zawodowych, edukacyjnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Obecnie sądecki Cech zrzesza ponad 400 rzemieślników. Zarządowi przewodzi posiadacz szabli Kilińskiego (najwyższego odznaczenia rzemieślniczego) - Jan First.

Dzisiejsze spotkanie było okazją do wyróżnienia rzemieślników. Najwyższe wyróżnienie - Szablę Kilińskiego przyznano Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz Andrzejowi Zięcinie.

Honorową Odznakę Rzemiosła Związku Rzemiosła Polskiego zostały odznaczone: Małgorzata Chruślicka i Katarzyna Myrlak.

Honorową Odznaką Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu „Za zasługi w Rzemiośle” otrzymały: Paulina Bomba, Sylwia Kłębczyk i Agnieszka Zięba.

Srebrna Odznaka Honorowa „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Marian Leszczyński, Tomasz Maciuszek, Wojciech Maciuszek, Włodzimierz Szabla i Krzysztof Homoncik.

Złota Odznaka Związku Rzemiosła Polskiego „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”: Maria Brun Lenartowicz, Anna Buczkowicz, Tomasz Homoncik, Lucyna Jurczak, Marta Respekta, Jadwiga Sopalska, Zbigniew Ziębiec, Żygłowicz Antoni.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: ks. bp Andrzej Jeż, posłowie – Andrzej Czerwiński, Jan Duda, Wiesław Janczyk i Arkadiusz Mularczyk, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – Marta Mordarska i Piotr Lachowicz, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, przewodnicząca RM Nowego Sącza Iwona Mularczyk, kapelan rzemieślników ks. Andrzej Mulka, przedstawiciele Cechów Rzemiosła z Małopolski, urzędów pracy, szef sądeckiego ZUS Krzysztof Saczka i Komendant Miejski Policji mł. inspektor Jarosław Tokarczyk.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl