Golemo
Rozmaitości
Wtorek, 7 czerwca 2016 18:56

Przyznano Nagrody Burmistrza A.D. 2016

Anna Waloch, Czesław Jałowiecki i Eligiusz Grabowski, to laureaci tegorocznej Nagrody Burmistrza Zakopanego.
Anna Waloch

Jest znakomitą organizatorką i kuratorką wystaw wybitnych polskich artystów, współorganizatorką przeglądów filmów o sztuce, festiwali i koncertów muzyki kameralnej, rozrywkowej, jazzowej czy elektronicznej. Jest także promotorką zakopiańskich artystów zarówno na arenie międzynarodowej, jak również w Polsce.

To dzięki Jej zaangażowaniu zakopiańska młodzież mogła rozwijać swoje talenty zarówno podczas warsztatów rysunkowych w Miejskiej Galerii Sztuki

im. Władysława hr. Zamoyskiego jak również Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was…”
Praca Pani Anny Waloch i doświadczenie powodowało aktywizację szeroko pojętego zakopiańskiego środowiska do coraz to nowego działania oraz podnoszenia poziomu artystycznego.

Społeczność naszego miasta szczególnie wdzięczna jest Pani Annie Waloch za otwartość na drugiego człowieka i dobroć okazywaną każdemu potrzebującemu. Uznając te zasługi Pan Burmistrz przyznał Nagrodę AD 2016.

Czesław Jałowiecki

Pan Czesław Jałowiecki jest znakomitym artystą, promującym Zakopane swoją pracą w Polsce i za granicą. To dzięki Jego zaangażowaniu młodzież naszego miasta mogła rozwijać się i kształcić w Centrum Kultury „Jutrzenka”. Nie jeden Zakopiańczyk wybrał swoją życiową artystyczną drogę będąc wspieranym przez Jego rady i doświadczenie.

To Pan Czesław Jałowiecki przybliżał nam słowa, tak bliskiego naszemu miastu, Ojca Świętego i organizował cykliczne wystawy „Reminiscencje Encyklik Papieskich Jana Pawła II”.

Praca społeczna Pana Czesława jako prezesa Oddziału Zakopiańskiego Związku Artystów Plastyków, członka Tatrzańskiego Chóru Szumny, a także długoletniego muzyka i nauczyciela świadczy o niesłabnącym do dnia dzisiejszego zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności.

Pan Czesław Jałowiecki jest twórcą obecnej statuetki nagrody burmistrza.W uznaniu zasług otrzymuje Nagrodę Burmistrza AD 2016

Eligiusz Grabowski

Jest znakomitym łyżwiarzem, trenerem, nauczycielem i działaczem sportowym.Jego wkład w przygotowanie wielu pokoleń łyżwiarzy, szczególnie ekipy w SNPTT i sekcji łyżwiarskiej MKS Podhale jest nie do przecenienia. To dzięki Jego pracy i zaangażowaniu zakopiańska młodzież podejmowała trud treningów i uzyskiwała najwyższe miejsca medalowe przynosząc chlubę naszemu miastu.

Jego inicjatywa doprowadziła do organizacji Akademickich Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Zakopanem w 2013 roku. W uznaniu zasług otrzymuje Nagrodę Burmistrza AD 2016.

oprac. r/

źródło: mat. pras. UM w Zakopanem

TdP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl