Golemo
Rozmaitości
Środa, 17 sierpnia 2016 22:27

Przybywa stulatków

Osobom, które skończyły 100 lat przysługuje tzw. świadczenie honorowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oddział ZUS w Nowym Sączu wypłaca takie świadczenie 46 osobom. Najstarsza z nich ma 106 lat.
Coraz więcej osób w Polsce dożywa stu lat. Świadczenie honorowe pobiera obecnie 2,3 tys. osób w całym kraju. Zgodnie z prognozami ZUS w 2035 roku takich osób ma być 9,7 tys. Dla porównania w 2007 r. było ich 1,4 tys.

Oddział ZUS w Nowym Sączu wypłaca świadczenie honorowe 46 osobom, podczas gdy w 2007 r. były zaledwie dwie takie osoby. Wśród stulatków przeważają kobiety jest ich 37, mężczyzn tylko dziewięciu. Najstarsze, dwie panie maja ukończone 106 lat.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent. Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wysokość świadczenia honorowego wynosi 3408,62 zł brutto.

Osobom, które pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z chwilą ukończenia stu lat. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła sto lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS.
Przyznanie świadczenia honorowego odbywa się bardzo uroczyście. Jest to okazja do odwiedzin przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w domu jubilata, wraz ze specjalnym dyplomem i kwiatami.

Anna Szaniawska Regionalny rzecznik prasowy w województwie małopolskim

źródło: materiał prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl