Rozmaitości
Środa, 1 kwietnia 2015 11:47

Projekt FIO Małopolska Lokalnie - dotacje dla społeczników

Do 15 kwietnia trwa nabór do drugiej edycji konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. Młodzi społecznicy mogą ubiegać się o mikro-dotację od 2-5 tys. zł na projekt społeczny lub rozwój organizacji.
Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:
- projekt społeczny – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego)
- dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na (adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.)

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 roku nie przekracza 25 tys. zł), grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego), grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków życia grupy).

Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: -Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, -Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,- Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,- Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

am
Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl