WSB
Rozmaitości
Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 10:35

Ponad 14 milionów dla Powiatu Nowosądeckiego

Rząd właśnie podzielił pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Nowosądecki otrzyma ponad 14,6 miliona złotych na remont trzech dróg.
Wśród nich jest remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza. W sumie ma być zmodernizowane ponad 7,7 km trasy, a prace mają trwać od sierpnia 2020 do lipca 20201 r. Wartość projektu to 16 253 085,15 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 8 126 542 zł.

Kolejna inwestycja to remont ponad 4-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice. Prace mają trwać od sierpnia tego roku do czerwca 2021 r. Ich całkowity koszt to: 10 235 321,18, zł, a dofinansowanie z FDS - 5 117 660,00 zł.

W planach jest również remont ponad 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik. Całkowity koszt inwestycji to 3 874 664,56 zł, a dofinansowanie - 1 404 113,00. Prace mają trwać od lipca tego roku do czerwca 2020 r.

- Dziękuję za kolejne środki za modernizację dróg powiatowych – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Pomimo trudnego czasu i różnych obostrzeń musimy pracować normalnie, dbać o mieszkańców Powiatu i o rozwój Sądecczyzny. Mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Proszę pamiętać, że musimy dołożyć z własnego budżetu dokładnie taką samą kwotę jaką otrzymujemy z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ dofinansowanie wynosi 50 procent. To dla nas wyzwanie, ale liczę na to, że dzięki dobremu gospodarowaniu finansami – wszystko to uda się zrealizować.

Z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowywane są budowy, przebudowy i remonty dróg powiatowych i gminnych, a także zadania obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ponadto z Funduszu finansowane są inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl