Kopalnia
Rozmaitości
Poniedziałek, 3 lutego 2020 09:55

Pomagamy seniorom i wspieramy ich działania

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wicestarosta Antoni Koszyk podpisali porozumienie z prezesem Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesławą Borczyk i wiceprezesem Danielem Jachimowiczem.
- Doceniamy znaczenie organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dotychczasową wieloletnią współpracę pomiędzy władzami Powiatu a Uniwersytetem Trzeciego Wieku – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Zamierzamy kontynuować tę dobrą tradycję. W ostatnich latach realizowaliśmy wspólnie wiele przedsięwzięć, współtworząc i wdrażając lokalną politykę senioralną.

W ramach zawartego porozumienia Stowarzyszenie deklaruje m.in.: współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej; propagowanie i prowadzenie edukacji nieformalnej osób starszych mieszkających w powiecie nowosądeckim w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych i nabycia kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii (komputer, Internet, poczta mailowa); aktywizację społeczną osób starszych mieszkających na terenie powiatu nowosądeckiego oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia seniorów oraz wiedzy o zdrowiu; podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem; inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych; udzielanie wsparcia instytucjonalnego oraz bezpłatnego poradnictwa dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu nowosądeckiego.

Dodatkowo, członkowie organizacji pozarządowych będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawno-organizacyjnych w każdy piątek, w godz. 9.00 - 11.00 w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl