Rozmaitości
Piątek, 19 marca 2021 11:38

Polsko-słowackie spotkanie w ramach projektu Muzea Otwarte

Kilka dni temu odbyło się spotkanie partnerskich instytucji w ramach polsko-słowackiego projektu "Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego"
Podczas spotkania poszczególni partnerzy zaprezentowali rezultaty i produkty, które powstały w trakcie projektu, a przede wszystkim te działania, które mają na celu przybliżenie oferty kulturalnej osobom z niepełnosprawnościami.

Po dwóch latach realizacji projektu powstały ogrody edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, tyflografiki, wystawy, audioprzewodniki. Wyremontowano istniejące budynki i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie te działania maja na celu poprawę dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalnymi potrzebami, do których należą m. in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja Roberta Więckowskiego z Fundacji Kultura bez barier. Prelekcja dotyczyła tematyki związanej m.in. z tworzeniem atrakcyjnej i dostępnej oferty kulturalnej, projektowaniu uniwersalnym oraz potrzebach osób niepełnosprawnych.

mat. prasowe.
Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl