Rozmaitości
Środa, 10 października 2018 11:10

Polityka społeczna w Małopolsce

Prawie 227 tys. rodzin objętych świadczeniem „Rodzina 500+”, przeszło 427 tys. dzieci, które skorzystały z „Dobrego Startu”, prawie 15 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych „Maluch+”, wreszcie 64 placówki „Senior+” – to tylko część danych dotyczących polityki społecznej w Małopolsce.
Programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w naszym województwie podsumował dziś Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w tym resorcie.

– Polityka społeczna to wizytówka rządu. Programy realizowane przez nasz rząd znacząco przyczyniły się do spadku ubóstwa wśród polskich rodzin. Program „Rodzina 500 plus” zmienił sytuację wielu rodzin, zaś „Dobry start” pomógł im przejść przez trudny finansowo okres początku roku szkolnego. Kładziemy nacisk na to, aby żłobki powstawały w jak największej liczbie gmin, a seniorzy mieli nie tylko dobrą opiekę, ale też miejsca, w których będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Bardzo cieszę się, że udało się tak wiele obszarów zmienić i poprawić, bo chcemy, aby nasze działania były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – mówił wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

- Podsumowujemy dziś politykę społeczną w Małopolsce. Chcę zwrócić uwagę na to, że polityka ta jest kompleksowa, obejmuje bowiem wszystkie aspekty i grupy społeczne. To niezwykle istotne, bo w końcu mamy realne, pełne narzędzie do kształtowania sytuacji społecznej polskich rodzin. Dla mieszkańców Małopolski, a szczególnie dzieci, rodziców i osób starszych przygotowaliśmy szeroką ofertę wsparcia. Mamy świadomość, że każdy z tych sztandarowych programów przyczynia się do realnej poprawy warunków życia – podkreśla Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W 2018 r. (według danych na koniec lipca) 226,6 tys. rodzin i 358,1 tys. dzieci w województwie małopolskim skorzysta ze świadczenia „Rodzina 500+”. Na ten cel przeznaczono 1,27 mld złotych. Natomiast dzięki środkom w wysokości 132,5 mln złotych dofinansowanie wyprawki szkolnej w ramach Programu „Dobry Start” otrzyma w tym roku 427,4 tys. małopolskich uczniów

W 2018 r., w porównaniu do 2015 r., niemal dwukrotnie – do prawie 15 tys. – wzrosła liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w Małopolsce, które działają w ramach Programu „Maluch+”. Wzrost odnotowano również, jeśli chodzi o małopolskich użytkowników Karty Dużej Rodziny – z ponad 107 tys. w 2015 r. do ponad 283 tys. w 2018 r.

W ostatnich latach systematycznie rosną też środki, które pozwalają dofinansować działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie małopolskim.

Dobre wyniki odnotowują również programy senioralne. W Małopolsce działają obecnie 64 placówki w ramach sieci dziennych domów i klubów „Senior+”, które zapewniają ponad 1,6 tys. miejsc dla osób starszych. W naszym województwie przeznaczono również 202 tys. złotych na Program „Opieka 75+”. Przystąpiły do niego 32 gminy (dane za I półrocze 2018 r.).

Warto również dodać, że poprawiła się sytuacja na rynku pracy (bezrobocie spadło do poziomu 4,8%, a w 2015 roku wynosiło 8,4%).

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl