Golemo
Rozmaitości
Sobota, 4 lipca 2020 10:39

Pieniądze na usuwanie osuwisk trafiły do samorządów

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec przekazał staroście tatrzańskiemu Piotrowi Bąkowi i wicestaroście tarnowskiemu Jackowi Hudymie czeki potwierdzające przyznanie środków na stabilizację osuwisk. W miniony piątek taki czek odebrał starosta suski Józef Bałos.
Do powiatu tatrzańskiego trafią środki w wysokości 1 340 000 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K – ul. Powstańców Śląskich – w Zakopanem. Natomiast powiat tarnowski otrzyma kwotę 2 320 000 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Zalasowa.

Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi Małopolsce zostały przyznane środki w wysokości 9 550 000 zł, z przeznaczeniem dla 3 powiatów na dofinansowanie realizacji 3 zadań oraz dla samorządu województwa małopolskiego na realizacją 2 zadań.

W ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w 2019 roku Wojewoda Małopolski zawarł z 19 jednostkami samorządu terytorialnego umowy na realizację 26 zadań na łączną kwotę 14 622 178,00 zł, w ramach których ustabilizowano 6 osuwisk.

mat. prasowe
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl