WSB
Rozmaitości
Piątek, 7 stycznia 2022 15:18

Od Egiptu faraonów do "muzeum w plecaku"

Na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Krakowie można obejrzeć ekspozycję egiptologiczną w cyfrowej wersji.
Udostępniony zbiór zabytków jest częścią dużej kolekcji ofiarowanej przez żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, wchodzącej w skład Armii Andersa, walczącej podczas II wojny światowej na Bliskim Wschodzie i stanowi jedyny tego rodzaju przykład gromadzenia zbiorów na świecie.

Twórca kolekcji Jarosław Sagan – kustosz przedwojennego Muzeum w Truskawcu (obecnie Ukraina), podobnie jak inni żołnierze, nabywał zabytki za żołd u antykwariuszy, na bazarach, lub znajdowano je podczas prac terenowych. Kolekcja ta, zwana przez towarzyszy broni Sagana „muzeum w plecaku” ginęła niejednokrotnie w zawierusze wojennej, ale ostatecznie Muzeum Polowe przetrwało okres wojny i w 1948 r. cała kolekcja trafiła do Polski, a jej większość została przekazana do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Kolekcja jest nawet wzmiankowana w książce Normana Davisa “Szlak Nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty”. Zdigitalizowany zbiór zawiera 52 zabytki (ceramika, uszebti, amulety, lampki oliwne, figurki, monety), są to obiekty zróżnicowane chronologicznie, pochodzące z różnych epok i dziedzin życia codziennego, stanowią one cenny przykład sztuki starożytnego Egiptu.

Wystawa dostępna jest tutaj.

s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl