Allmedica
Rozmaitości
Czwartek, 20 stycznia 2022 14:54

Nowy most powstanie w Chrzanowie

Projekt jest gotowy i można już rozpocząć przygotowania, aby powstał nowy most na potoku Luszówka w Chrzanowie, w ciągu drogi krajowej nr 79.
Plac budowy przekazano dziś wykonawcy. Zanim rozpoczną się prace przy wznoszeniu nowej przeprawy trzeba będzie rozebrać tą istniejącą.

Zakres robót

W ramach inwestycji rozebrany zostanie istniejący most, powstanie tymczasowa kładka dla pieszych oraz konstrukcja wspierająca i zabezpieczająca sieć teletechniczną na okres wykonywania prac budowlanych. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa i umocniony brzeg potoku. Po wybudowaniu nowego mostu tymczasowa kładka dla pieszych będzie rozebrana.

Stary most zostanie rozebrany z uwagi na jego zły stan techniczny. Prace rozbiórkowe rozpoczną się w pierwszej połowie lutego. Ruch pojazdów skierowany zostanie wówczas objazdem.

Od umowy do realizacji

Umowa na zaprojektowanie i budowę mostu podpisana została 23 kwietnia 2020 r. z konsorcjum firm: Primost Południe (lider) i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych (partner). 28 grudnia 2021 r. Wojewoda Małopolski zatwierdził projekt architektoniczno – budowlany i wydał pozwolenie na budowę.

Wszystkie roboty mają się zakończyć w czerwcu 2022 r, a ich koszt wyniesie prawie 2 mln 333 tys. zł.

źródło: GDDKiA

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl