Golemo
Rozmaitości
Sobota, 11 lipca 2020 17:00

Małopolska: 8,8 mln złotych dodatku solidarnościowego

W województwie małopolskim ZUS zrealizował przeszło 86 proc. wniosków o dodatek solidarnościowy. Wypłacono już 6,8 tys. dodatków na łączną kwotę niemal 8,8 mln złotych.
Do tej pory do oddziałów ZUS w Małopolsce wpłynęło ponad 7,9 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy, z których załatwiono już 86 procent. W całym kraju na 82 tys. wniosków zrealizowano 72 tysiące, a łączna kwota wypłaty to już 92,4 mln złotych.

Krakowski oddział ZUS przekazał 2,8 tys. dodatków solidarnościowych, w wysokości 3,7 mln złotych. To trzecia co do wielkości kwota wypłacona w kraju, po placówkach w Rzeszowie i Gdańsku. W Chrzanowie ZUS przelał 1,6 tys. dodatków na kwotę 2,1 mln złotych. Sądecka placówka wypłaciła 1,4 tys. dodatków, których wysokość to 1,7 mln złotych. Oddział w Tarnowie natomiast przekazał 903 świadczenia w kwocie 1,2 mln złotych.

Najczęściej o wsparcie ubiegają się kobiety - 59 procent. Biorąc pod uwagę wiek, to najwięcej wniosków składają osoby między 26 a 35 rokiem życia. Wśród cudzoziemców najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, a na drugim miejscu są Białorusini.

Prawo do świadczenia przysługuje osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i można go pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia, zaś świadczenie można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet, czyli na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego lub decyzja odmowna będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania dodatku.


mat. prasowe ZUS
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl