Rozmaitości
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 11:01

Krynica-Zdrój otrzyma ponad 27mln zł

Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił dofinansować 10 wniosków na kwotę 39 111 553,47 zł, połowa dofinansowanych wniosków pochodzi z Krynicy-Zdroju. Dzięki temu Krynicy-Zdroju udało się zdobyć dofinansowanie na łączną kwotę 27 486 720,21 zł
Dofinansowanie uzyskały: wniosek Ośrodka Szkoleniowego Lwigród, który zakłada budowę zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną (koszt całkowity projektu: 8 174 342,05 zł, kwalifikowane: 7 824 974,62 zł, maksymalne dofinansowanie: 5 281 857,81 zł.) oraz 4 wnioski Gminy Krynica-Zdrój:
1) Kurort Krynica - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju
2) Kurort Krynica - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju
3) Kurort Krynica - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju
4) Kurort Krynica - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez przywrócenie zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka w Krynicy-Zdroju

Wybrane do dofinansowania projekty obejmują rewitalizację centralnej historycznej przestrzeni Krynicy-Zdroju, w tym między innymi remont nawierzchni płyty głównej, remont muszli koncertowej, remont alejek spacerowych ulic Bulwary Dietla i Nowotarskiego, rewitalizację zieleni, remont i modernizację istniejącej fontanny w Parku Dukieta oraz przy Pijalni Jana i Józefa, remont koryta potoku Kryniczanka wraz z istniejącymi kładkami pieszymi.Wartość projektów wybranych do dofinansowania złożonych przez Gminę Krynica-Zdrój:
Łączna koszt całkowity projektów: 29 606 483,43 zł
Maksymalne dofinansowanie do kwoty: 22 204 862,40 zł 
Wkład własny Gminy Krynica-Zdrój: 7 401 621,03 zł

Wynik konkursu to świetna wiadomość dla naszego miasta. Pozyskane środki umożliwią dalszy wzrost atrakcyjności Krynicy-Zdroju, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych oraz kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej. Bardzo dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego za docenienie naszych projektów. Dziękuje również pracownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkim zaangażowanym w prace nad projektami – powiedział Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju.

Foto: Autorska Agencja Projektowa Jerzy Wowczak

źródło: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl