WSB
Rozmaitości
Wtorek, 20 marca 2012 14:10

Konkursy dla dzieci w ramach obchodów Małopolskich Dni Książki

W ramach XI Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”, które obchodzone będą w dniach 23-24 kwietnia samorząd województwa małopolskiego zaprasza dzieci do udziału w dwóch konkursach: literackim i plastycznym.
Konkurs literacki na wiersz-zagadkę o Małopolsce organizowany jest wspólnie z autorami książki „Kierpce, wianki, obwarzanki, czyli wędrówki po Małopolsce”. Skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat z terenu województwa małopolskiego.

Aby wziąć w nim udział należy przesłać autorski dwuzwrotkowy wiersz-zagadkę dotyczącą Małopolski. Wiersz musi zawierać element przybliżający opisywane miasto, miejsce lub zabytki znajdujące się w naszym regionie.

Prace należy przesyłać na adres: mail@cafeszafe.com w temacie wpisując „Konkurs Literacki – Książka i Róża - autor”. Prace dzieci mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie lub poprzez szkoły czy biblioteki. Termin nadsyłania prac mija 10 kwietnia br.. Wręczenie nagród – książek oraz nagród-niespodzianek - nastąpi w dniu inauguracji obchodów Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” 23 kwietnia 2012 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i połączone będzie ze spotkaniem z autorami książki.

W konkursie plastycznym Zapromuj Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”, organizowanym wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie udział wziąć mogą uczniów szkół podstawowych klas 0-III, z terenu województwa małopolskiego. Konkurs organizowany jest w dwóch obszarach tematycznych: praca zbiorowa - plakat promujący Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” oraz praca indywidualna – projekt zakładki do książki promującej Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

Prace należy nadsyłać do 23 marca 2012 r. na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Ul. Rajska 1
31-124 Kraków
z dopiskiem konkurs plastyczny „KSIAŻKA i RÓŻA”

Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 16 kwietnia 2012 r. Wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce w dniu inauguracji obchodów Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” 23 kwietnia 2012 roku, podczas wernisażu wystawy złożonej z prac dopuszczonych do oceny, która zorganizowana zostanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Nagrodą w kategorii indywidualnej będzie wykorzystanie zwycięskich prac i ich wydrukowanie w postaci zakładek do książek, które rozdawane będą w księgarniach, uczestniczących w akcji „Książka i Róża”. Przyznane zostaną również nagrody rzeczowe (książki) za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej w kategorii indywidualnej.

Nagrodami głównymi w kategorii zbiorowej stanowić będą warsztaty plastyczno-literackie „Jak tworzymy książki? Małopolska nasza mała ojczyzna” prowadzone przez autorów książki pt. „Kierpce wianki, obwarzanki, czyli wędrówki po Małopolsce” - Annę Kaszubę-Dębską i Łukasza Dębskiego.

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach: www.ksiazkairoza.pl , www.rajska.info , www.cafeszafe.pl

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl