Allmedica
Rozmaitości
Sobota, 5 listopada 2022 09:00

Koniuszowa: wyrwy w drodze zostaną doraźnie zabezpieczone

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski sprawdzał stan przejezdności drogi powiatowej w Koniuszowej. Na dwóch przepustach są tam duże wyrwy powstałe w wyniku powodzi w lipcu 2021 r.
- Szacunkowy koszt likwidacji wyrw wyniósłby około dwa miliony złotych – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Podjęliśmy starania, aby doraźnie naprawić te zniszczenia i zabezpieczyć korpus drogi. Te prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Przedstawiony kosztorys wykonania robót, czyli narzutu kamiennego i zabezpieczenia wlotów tylko jednego z uszkodzonych przepustów przekracza 75 tysięcy złotych. Po zakończeniu prac, oba miejsca będą doraźnie zabezpieczone, co nie oznacza, że kolejna większa woda nie uszkodzi ponownie tych miejsc.

- Będziemy na bieżąco monitorować sytuację w tym miejscu i reagować w razie potrzeby – dodaje Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. – Droga jest przejezdna. Proszę kierowców o uważną jazdę na tym odcinku, również dlatego, że w pobliżu znajduje się szkoła podstawowa.

Fot. Maria Olszowska
Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl