Allmedica
Rozmaitości
Poniedziałek, 27 marca 2023 10:00

Kolejne produkty ze znakiem marki Miodny Szlak

Kapituła Miodnego Szlaku przyznała dziewięć nowych certyfikatów dla produktów, usług i inicjatyw z terenu Sądecczyzny. W Kapitule zasiada m.in. sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk.
Marka Miodny Szlak jest elementem promocji regionu sądeckiego. Jest budowana w oparciu o bogate lokalne zasoby i dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu. Znakiem marki wyróżniane są wysokiej jakości produkty, usługi i inicjatywy związane z regionem, oferowane i realizowane przez twórców, usługodawców, instytucje i podmioty ekonomii społecznej.

W tym roku złożono 31 wniosków – do rozpatrzenia zostało zakwalifikowanych 26 wniosków, w tym 17 wnioskodawców wystąpiło o utrzymanie certyfikatu, a 9 dotyczy nowych produktów i inicjatyw.

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl