Rozmaitości
Poniedziałek, 10 czerwca 2013 19:53

I Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Od 21 do 22 czerwca odbędzie się pierwsza edycja przeglądu musztry klas mundurowych organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.
W piątek 21 czerwca na sądeckim Rynku przed Ratuszem o godzinie 14. 30 odbędzie się uroczyste otwarcie przeglądu. Młodzieżowe zespoły będą w jego trakcie współzawodniczyć ze sobą w dwóch konkurencjach. Pierwszą z nich jest „Program Obowiązkowy” polegający na wykonaniu 10 zadań z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP. Druga konkurencja, „Program Dowolny”, polega na wykonaniu atrakcyjnego pokazu musztry paradnej. Widowiskowym prezentacjom młodzieżowej musztry towarzyszyć będą pokazy służb specjalnych, musztry paradnej orkiestry oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Uroczyste zakończenie zmagań młodzieżowych zespołów, w trakcie którego zostaną wręczone nagrody, zaplanowane jest na sobotę 22 czerwca o godzinie 16. 00.

- Impreza kierowana do młodych adeptów klas mundurowych z terenu całego kraju ma sprzyjać integracji i zacieśnianiu więzi koleżeńskich pomiędzy uczestnikami. Pozwala jednocześnie na prezentację wysokiego poziomu kształcenia młodzieży oraz zaszczepianiu postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności - informuje Monika Frenkiel, rzecznik prasowa wojewody małopolskiego.

s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl