Golemo
Rozmaitości
Piątek, 6 września 2019 23:21

Hala Łabowska: woda jest już czysta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że na zlecenie zarządcy Schroniska PTTK na Hali Łabowskiej została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego zaopatrującego Schronisko, w celu przeprowadzenia ponownego badania laboratoryjnego wody w zakresie parametrów grupy A.
Próbki wody oraz badanie laboratoryjne wody zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi metodami przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Spożywczych w Nowym Sączu wykazało, że woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Wobec tego, postępowanie w sprawie unieruchomienia ujęcia indywidualnego zaopatrującego Schroniska PTTK na Hali Łabowskiej zostało zakończone.

(olsz)
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl