Golemo
Rozmaitości
Środa, 24 czerwca 2020 21:57

GOKSiP Jordanów: e-gablotka - otwórz oczy na kulturę

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie realizuje zadanie pn. "e- gablotka- otwórz oczy na kulturę " ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.
W tym celu powstanie nowa strona internetowa, na której zaprezentowany zostanie dorobek kulturalny gminy, a przede wszystkim działalność grup artystycznych, twórców ludowych i działalność kulturalna GOKSiP w Jordanowie.

Realizacja tego zadania umożliwia integrację pomiędzy społecznością lokalną 
i stanie się impulsem do współtworzenia i głębszego kultywowania regionalnej 
tradycji.

Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców jordanowskiej gminy, 
z uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami. Na realizację zadania otrzymaliśmy 7 tys. zł dofinansowania.
Realizacja projektu potrwa od 20 maja do 30 października 2020 roku.Program dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

mat. prasowy
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl