Golemo
Rozmaitości
Środa, 11 lutego 2015 11:08

Dotacje dla małopolskich gmin

Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odnowy centrów wsi, remontów i wyposażenia domów kultury, budowy boisk sportowych, – m.in. na te cele kilkunastu małopolskim gminom wraz z początkiem roku 2015 zostało przyznane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie samorządom Wieliczki (500 tys. zł) gminy Oświęcim (98,3 tys. zł), Olkusza (67 tys. zł), Rzezawy (157,5 tys. zł), gminy Bochnia (165,3 tys. zł), Iwanowic (500 tys. zł), Łapanowa (471,9 tys. zł), Jerzmanowic-Przegini (110,9 tys. zł), Słomnik (195 tys. zł), Proszowic (107,3 tys. zł), Świątnik Górnych (957,1 tys. zł), Mogilan (1,6 mln zł), Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach (350 tys. zł) oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Izydora w Jaroszowicach (222,4 tys. zł). Tym samym wszystkie projekty znajdujące się na listach rezerwowych dla działań „Odnowa i rozwój wsi” i „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (oś 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) otrzymały dofinansowanie (był to 3 nabór wniosków do tych działań). Zadania, które zostały objęte umowami o przyznanie pomocy muszą zostać zakończone do końca czerwca br.

Na wdrażanie wymienionych zadań Małopolska otrzymała ponad 133 mln euro. Zarówno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, jak i działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Województwo Małopolskie ogłosiło 3 nabory.

Do końca stycznia 2015 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” podpisano 562 umowy na łączną kwotę dofinansowania ponad 145 mln zł. Z kolei w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zostało zawartych 271 umów na łączną kwotę dofinansowania prawie 397 mln zł.

W ramach „Odnowy i rozwoju wsi” wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu turystyki, dziedzictwa kulturowego oraz rozwijania aktywności sportowej i rekreacyjnej. Dzięki temu w wielu miejscowościach wybudowano bądź wyremontowano świetlice wiejskie, zbudowano boiska sportowe, ścieżki rowerowe i place zabaw. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” to przede wszystkim dziesiątki projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz budowy lub remontu targowisk stałych. Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich.

Więcej informacji o ogłoszonym naborze można znaleźć na stronie internetowej: www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow

opr. s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl