Rozmaitości
Piątek, 8 czerwca 2012 19:59

Dofinansowanie na remont kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

45 tys. zł zostanie przeznaczone na remont zabytkowego kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który już od kilku lat przechodzi gruntową odnowę. Obecnie istnieje wiele potrzeb inwestycyjnych m.in. konieczny jest remont stropodachu oraz pomieszczeń w niskiej części kościoła, remont tarasów nad dobudówkami, a także prace związane z odprowadzeniem wód opadowych północnej części kościoła.
Pomimo sporego dofinansowania, potrzebne będzie jeszcze ok. 150 tys., aby móc zakończyć przewidziane prace.

- Remonty zabytkowych budynków są bardzo kosztowne. Naszą wspólna troską jest dbałość o dziedzictwo historyczne naszego miasta - uważa prezydent Janusz Chwierut. - Stąd w budżecie miasta zabezpieczamy środki na dotację do remontu zabytków - dodaje.

/ab

źródło: oswiecimonline.pl

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl