Golemo
Rozmaitości
Poniedziałek, 19 września 2016 13:56

Ćwiczenia „Tarcza 16” w Małopolskiej Policji. Szkolenia rezerw osobowych Policji

Wczoraj w czterech komendach powiatowych i miejskich Policji w Małopolsce : KMP Kraków, KMP Tarnów, KMP Nowy Sącz i KPP Zakopane przeprowadzone zostały ćwiczenia Tarcza 16” z zakresu powoływania rezerw osobowych. Rezerwistów w ramach ćwiczeń wcielono na jeden dzień w szeregi funkcjonariuszy. Osoby te mają stanowić uzupełnienie kadrowe Policji, na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji.

W ćwiczeniach uczestniczyło 83 rezerwistów, którzy mają nadane przez Wojskowych Komendantów Uzupełnień z poszczególnych miast , przydziały organizacyjno-mobilizacyjne dodane3j jednostki Policji . Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów bazy rozwinięcia, czyli punktów kontrolno-informacyjnych oraz wydawania wyposażenia, przeszkolenie kadry, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania. Osoby biorące udział w przedsięwzięciu mogły zapoznać się ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji, przeprowadzone zostały wykłady i prezentacje multimedialne pozwalające nabyć podstawowe umiejętności na wypadek nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych. Swoje umiejętności i wiedzę w czasie ćwiczeń doskonalili również prowadzący zajęcia policjanci i pracownicy Policji.

Ćwiczenia w czterech wytypowanych komendach w Małopolsce rozpoczęły się rano w niedzielę . Procedura realizowana była w dwóch punktach: kontrolno-informacyjnym, w którym ewidencjonowano i przyjmowano mężczyzn do rezerwy osobowej oraz w punkcie wydawania wyposażenia, w którym rezerwiści otrzymywali umundurowanie. Po rozpoczęciu szkolenia rezerwiści zapoznawali się m.in. z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

Najwięcej emocji i zainteresowania wzbudziły pokazy szyków i ugrupowań bojowych Policji, działania pododdziału zwartego podczas zatrzymania osoby podejrzanej o dokonanie przestępstwa, a także wizyta na strzelnicy i zajęcia prezentujące broń będącą na wyposażeniu Policji.

W ćwiczeniach uczestniczyli wyznaczeni kierownicy komórek organizacyjnych danej komendy nadzorujący realizację zadań z zakresu przygotowań obronnych, policjanci i pracownicy jednostki , a także obserwatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, danej Wojskowej Komendy Uzupełnień.

źródło: Małopolska Komenda Policji

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl