Golemo
Rozmaitości
Piątek, 28 grudnia 2018 17:43

Bożena Hudzik została dyrektorem Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

Bożena Hudzik pełni obowiązki dyrektora Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. W styczniu 2019 r. zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.
Przypomnijmy - poprzedni dyrektor został zwolniony dyscyplinarnie przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

Bożena Hudzik ukończyła m.in.: studia w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (Wydział Pielęgniarstwa), podyplomowe Studium Promocji Zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego CMUJ w Krakowie, studia podyplomowe „Kadry menadżerskie dla reformy opieki zdrowotnej w Polsce (Project Hope Polska), studia podyplomowe „Zarządzanie w organizacji pomocy społecznej” (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W swoim życiu zawodowym była m.in.: kierownikiem Miejskiego Żłobka nr 3 w Nowym Sączu, Kierownikiem Oddziału Epidemiologii Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej, nauczycielem w Zespole Szkół Medycznych w Limanowej. 0d 1999 r. pracowała w samorządzie powiatowym na stanowiskach: głównego specjalisty ds. promocji zdrowia, dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, a od 2005 r. była dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.

Dodatkowo przewodniczyła Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu (2007 – 2011), była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz przewodniczącą Rad Społecznych: SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju, Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Brała też aktywny udział w procesie budowy i tworzenia hospicjum stacjonarnego w Nowym Sączu i przewodziła Komisji Rewizyjnej.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
TdP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl