Festiwal Kiepury
Rozmaitości
Poniedziałek, 25 lutego 2019 18:00

135. rocznica urodzin Sługi Bożego O. Anzelma Macieja Gądka

W kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici – w rodzinnej parafii Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka, karmelity bosego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, świętowano jego 135 urodziny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup Jan Zając.
Msza św. sprawowana była w intencji dziękczynnej – za świadectwo życia o. Anzelma oraz o łaskę jego rychłej beatyfikacji. Przybyłych gości przywitał proboszcz – ks. Paweł Sukiennik.

W homilii, biskup Jan Zając przypomniał, że w tym niezwykłym miejscu zaczęła się droga do świętości dwóch wspaniałych postaci: młodego kapłana Karola Wojtyły i o. Anzelma.
– Właśnie tutaj, Chrystus Pan, wprowadza nas w kolejny etap naszej drogi ku świętości. To trudna droga.

Biskup odwołał się do słów dzisiejszej Ewangelii i podkreślił, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest postępowanie w oparciu o Przykazania Miłości.
– Mamy skłonność postępować jak poganie (…) Tymczasem miłość nie szuka swego. Mamy kochać, niczego się za to nie spodziewając. Miłość daje udział w życiu Najwyższego Pana.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na konieczność przyjęcia rzetelnej postawy miłości, która z nieprzyjaciela czyni brata, a z życia – dar dla bliźnich. Przypomniał historię zawartą w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w którym jest mowa o miłosierdziu Dawida względem prześladującego go Saula.
– Aby odpowiedzieć dobrem na zło, trzeba mieć w sobie ogromną siłę. Człowiek nie ma takich duchowych zasobów. Do takiej miłości musi czerpać siłę od samego Boga, bo z Nim wszystko jest możliwe.

Kończąc homilię, biskup Jan zauważył, że przykład świętości o. Anzelma polega na tym, że rozpoznając drogę dziecięctwa Bożego, zamienił ją na drogę swojego życia.
– Dziecięctwo jest mocą, nie słabością. Jest objawieniem obecności w duszach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dziecię Boże, Słowo, które stało się ciałem, to tajemnica miłości Boga.

Siostry podziękowały biskupowi za jego obecność, przewodniczenie Eucharystii, a także za słowa zachęty w dążeniu do świętości. Dodały, że w życiu św. Anzelma widzą przykład współpracy z łaską Bożą. Po Eucharystii goście zwiedzili zrekonstruowany dom rodzinny o. Anzelma w pobliskich Marszowicach.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone na początku XX wieku przez o. Anzelma Gądka OCD i matkę Teresę Kierocińską. Patronką Zgromadzenia jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a hasłem jej słowa: „Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi”.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
TdP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl