Barnaś
Co, gdzie, kiedy
Środa, 19 października 2022 10:00

"Ceramiczne Dialogi 2021" - wystawa prac nauczycieli szkół plastycznych w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Zapraszamy 16 września o godz. 18:00 do Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach na wernisaż "Ceramiczne dialogi 2021" - wystawa nauczycieli Szkół Plastycznych. Wystawa będzie prezentowana do 19 października br.
Po raz czternasty artyści pedagodzy przybyli z różnych regionów Polski, by uczestniczyć w dwutygodniowym Ogólnopolskim Plenerze „Ceramiczne dialogi” dla Nauczycieli Szkół Plastycznych w pracowniach Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Organizatorami tego wydarzenia jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i PLSP w Nowym Wiśniczu.

W tegorocznym plenerze uczestniczyło 17 artystów pedagogów reprezentujących różne ośrodki edukacji artystycznej: Rzeszów, Radom, Bydgoszcz, Koszalin, Katowice, Tarnowskie Góry, Nowy Wiśnicz.

Większość z nich to stali uczestnicy wiśnickiego pleneru o dużym doświadczeniu, którym chętnie się dzielą z artystami stawiającymi pierwsze kroki w materii ceramiki.

Plener stworzył im doskonałe warunki do twórczej konfrontacji i wymiany doświadczeń jak i realizacji programów autorskich.

Wspólna praca w pracowniach, spotkania, rozmowy, prezentacje własnej twórczości, osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej, zawiązane przyjaźnie kreują niepowtarzalną atmosferę pleneru.

W tegorocznej edycji pleneru artyści mieli możliwość poznać także wypał w technice raku, toczyć na kole garncarskim, jak i uczestniczyć w wykładzie oraz w panelu dyskusyjnym na temat konserwacji ceramiki, który poprowadziła konserwator ceramiki i szkła Paulina Kobiela. Uczestnicy pleneru zwiedzali Muzeum Motyli w Bochni oraz wystawę tegorocznych dyplomów w szkolnej galerii ” Stara Kotłownia”.

Eksponowane na wystawie poplenerowej „Ceramiczne Dialog 2021” unikatowe formy rzeźbiarsko ceramiczne to efekt nawiązania dialogu twórcy z materiałem jakim jest glina. Dialog ten pozwolił odkryć możliwości i charakter tegoż materiału oraz jego wpływ na ostateczną realizację wizji autora. Ten bezpośredni fizyczny kontakt artysty z gliną nadaje wymyślony kształt, a żar ognia go utrwala, pozwalając dotrzeć do wymarzonego celu. Oglądając i analizując poszczególne realizacje ceramiczno – rzeźbiarskie czy też kompozycje ceramiczne da się poznać potencjał twórcy wynikający między innymi z poznania tajników warsztatu, technik zdobniczych, technologii oraz inspiracji.

Jednym z ważniejszych źródeł inspiracji dla uczestników pleneru była natura co uwidacznia się w penetracji struktur materii zarówno poprzez oddanie jej dosłowności, jak i metaforycznym ujęciu ruchu, przemijania, harmonii, energii. Nie brak też zainteresowania samym człowiekiem, który pojawia się w różnych ujęciach, stylizowanych, syntetycznych zdeformowanych. Inspirację dla artystów stanowiła również sama szkoła w Nowym Wiśniczu oraz jej otoczenie.

Materiał ceramiczny zachęca też do eksperymentów. Ciągłe odkrywanie nowych możliwości daje nieprzewidywalne, a nieraz zaskakujące efekty. Powstałe w ten sposób prace oddziaływują na widza bogatymi fakturami, naturalnymi odcieniami gliny, paletą barwnych szkliw, angob, tlenków metali oraz oryginalnym kształtem.

Wystawa prac powstałych w trakcie pleneru Ceramiczne Dialogi 2021 ukazuje nie tylko dialog twórcy z materią, ale także zachęca widza do włączenia się w ten dialog i skonfrontowanie czy przeżycia i doznania są zgodne z intencją autora.

Agnieszka Karecka, Henryk Kopańczyk
Targi
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Sadecka
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl