Balony
Co, gdzie, kiedy
Piątek, 5 kwietnia 2019 10:00

V WIOSENNY KONKURS RECYTATORSKI

Organizatorem 5. Wiosennego Konkursu Recytatorskiego jest Gorlickie Centrum Kultury oraz Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.

Kategorie wiekowe:

I kat. – młodzież szkół podstawowych – klasy VII-VIII
II kat. – młodzież szkół gimnazjalnych – klasy III
– młodzież szkół ponadgimnazjalnych – klasy I-IV

Karty zgłoszenia należy przesyłać na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia 27 marca /środa/ 2019 roku (karty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane – decyduje data stempla pocztowego).

Przesłuchania recytatorów odbędą się w GCK w dniach:
- 4.04.2019 r. /czwartek/ – godz. 10.00 kat. I
- 5.04.2019 r. /piątek/ – godz. 10.00 kat. II

Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika/, interpretacja utworu, kultura i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Regulamin jest podany na stronie źródłowej

źródło: Gorlice GCK

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
balony
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl