Wtorek, 03 października | Imieniny: Teresy, Józefy, Heliodora
22.07.2014 | Czytano: 1

Poseł Gut Mostowy zajął się problemem niewypłacalności biur podróży

Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki jednogłośnie przyjęła dziś stanowisko przewodniczącego, zakopiańskiego posła Andrzeja Guta Mostowego, ws. powstania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Rozwiązanie to ma pomóc w poradzeniu sobie z problemem niewypłacalności upadających biur podróży i zwrotu pieniędzy klientom.

- Decyzja ta przybliża termin zakończenia pracy nad ustanowieniem ważnego dla branży turystycznej prawa, które reguluje bezpieczeństwo turystów korzystających z usług biur podróży. W przyszłym tygodniu długo w oczekiwane decyzje Rządu w tej sprawie - informuje Bianka Godlewska-Dzioboń z Dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Guta -Mostowego.

W piśmie skierowanym do rządu czytamy m.in. "Seria niewypłacalności biur podróży z 2012 r. pokazała, że zabezpieczenia finansowe w formie gwarancji ubezpieczeniowych mogą okazać się niewystarczające na pełny zwrot wpłat wniesionych przez klientów biur podróży, a nawet na pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju. Wynika to m. in. z istoty gwarancji, która musi posiadać górną granicę odpowiedzialności gwaranta. Jednocześnie pojawiły się niekorzystne dla marszałków województw wyroki sądów, które oddaliły ich powództwa wobec Skarbu Państwa o zwrot kosztów poniesionych na sprowadzanie turystów do kraju. Powoduje to iż marszałkowie województw deklarują, że nie będą sprowadzać turystów w przypadku niewypłacalności biura podróży lub będą sprowadzać tylko do wysokości gwarancji. W tej sytuacji istnieje powszechna obawa, że w przypadku braku środków z gwarancji turyści będą musieli pokryć ewentualne koszty powrotu do kraju z własnych środków. W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba wprowadzenia absolutnie pełnego poziomu ochrony klientów, czym w opinii większości konsumentów , branży i Komisji byłby Turystyczny Fundusz Gwarancyjny".

oprac. r/ zdj. Michał Adamowski

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl