Czwartek, 05 października | Imieniny: Igora, Apolinarego, Placyda
20.12.2012 | Czytano: 1

Andrzej Gut-Mostowy: Prywatyzacja PKL ma szanse zakończyć się szczęśliwie dla wszystkich. Lasy Państwowe są zainteresowane przystąpieniem do negocjacji

ZAKOPANE. - Znaczenie PKL dla Małopolski i państwa jest bardzo związane z interesem publicznym. I nie można tego traktować jako typowego biznesu narciarskiego - mówi o procesie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych Andrzej Gut-Mostowy. - Chcielibyśmy, aby strategiczne decyzje na tych obiektach były podejmowane wspólnie z samorządami i z Marszałkiem Małopolski - dodaje poseł i oświadcza, że pojawił się nowy kontrahent zainteresowany kupnem spółki - Lasy Państwowe.

Do mediów rozesłany został list otwarty - wspólne oświadczenie senatora Stanisława Hodorowicza i posła Andrzeja Guta-Mostowego.
Oto jego treść:
"W nawiązaniu do ogłoszonej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. informacji o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia spółki Polskie Koleje Linowe S.A., stwierdzam co następuje:

1. Wchodząca w skład prywatyzowanej spółki PKL SA Kolej Linowa Kasprowy Wierch oraz Kolej linowa na Gubałówkę od zarania ich powstania stanowią obiekty, które obok walorów użytkowych dla celów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, cechuje szczególna symbolika osadzona na podłożu budowania i rozwoju niepodległej państwowości II-ej Rzeczypospolitej. Stąd też były i są one traktowane przez miliony Polaków jako szczególne dobro ogólnonarodowe, którego status nie powinien podlegać zasadniczej zmianie.

2. Lokalizacja Zespołu Kolei Linowych Kasprowy Wierch na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego nakłada na każdego jej użytkownika obowiązek głębokiej troski o zachowanie naturalnych walorów tego obszaru. W rezultacie powoduje to, że względy czysto komercyjne nie mogą stanowić głównego kryterium decydującego o wyborze potencjalnego nabywcy.

3. Prywatyzacja spółki PKL SA powinna uwzględniać interesy i dalekosiężne perspektywy rozwoju Małopolski. Z tego powodu ważne jest, by przyszły nabywca gwarantował możliwość dalszej kooperacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz nie budził społecznych napięć wśród lokalnej społeczności.

Konkludując powyższe, uprzejmie wnoszę do stosownych decydentów o osobistą troskę, by w przedmiotowym procesie prywatyzacji zostały uwzględnione poruszone kwestie.

W nawiązaniu do powyższego tekstu szukamy odpowiednich nabywców w postaci Spółki Skarbu Państwa. A może tak Lasy Państwowe?"

---
To nawiązanie do Lasów Państwowych wyjaśnia poseł Gut Mostowy: - W trakcie rozmów prowadzonych w Warszawie pojawił się taki scenariusz, że duża instytucja publiczna, państwowa - mogłaby przystąpić do prywatyzacji PKL, tak by było to zgodne z życzeniami mieszkańców Małopolski i interesem wszystkich Polaków. Mogłyby to być Lasy Państwowe. Jesteśmy po wstępnych rozmowach i Lasy są zainteresowane przystąpieniem do prywatyzacji jako jeden z kandydatów. Lasy Państwowe mogłyby wtedy poprzez samorząd wojewódzki, zaprosić inne samorządy do udziału w tej prywatyzacji. Byłby to bardzo dobry scenariusz, bowiem dużo problemów środowiskowych przy PKL mogłoby być korzystnie rozwiązanych, bo byłby to ten sam resort. I narciarstwo mogłoby się rozwijać, może nawet lepiej, niż dotychczas - mówi w rozmowie z Radiem Alex poseł.

Jak dodaje rozmowy prowadzone w resorcie to efekt zabiegań wszystkich parlamentarzystów, którzy w sprawie prywatyzacji mają jedno zdanie bez względu na reprezentowane opcje polityczne.

Na pytanie o zainteresowanie ofertą PKP, czyli zaproszeniem do składania ofert przy zakupie spółki PKL, poseł mówi: "podmiotów przystępujących do prywatyzacji jest podejrzewam dużo, jako że zainteresowanie było szerokie także poza granicami Polski. Trudno nam określić jakie będą warunki sprzedaży, ale najważniejsze jest, że będzie brany pod uwagę aspekt społeczny".

- Prywatyzacja ma szanse zakończyć się szczęśliwie dla nas wszystkich. Aby to dziedzictwo, jakim jest Kasprowy, ten dorobek materialny i niematerialny zostało zachowane, a ewentualne roszczenia reprywatyzacyjne nie były strupem na następne pokolenia - podsumowuje poseł PO.

Radio Alex, s/ zdj. Michał Adamowski

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl