Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
17.09.2023 | Czytano: 157

Rządowe wspracie dla bezpieczeństwa mieszkańców Trzebini

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w obecności sekretarza stanu w KPRM, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa – wojewoda Łukasz Kmita podpisał z burmistrzem Trzebini Jarosławem Okoczukiem umowę potwierdzającą dofinansowane przyznane na ten cel z budżetu państwa.

Rządowe wspracie dla bezpieczeństwa mieszkańców Trzebini
- Obecnie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini mają do dyspozycji jedynie niewielki garaż o powierzchni 40 m2 oraz pomieszczenia w budynku mieszkalnym z lat 60. o powierzchni 50 m2. Nie jest to siedziba z prawdziwego zdarzenia, choć z pewnością na taką zasługuje jednostka wspomagająca Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Pojawiła się szansa, aby to zmienić. Na mój wniosek Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu gminie Trzebinia 2 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Powstanie budynek przeznaczony na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini – służący zarówno OSP, jak i centrali monitoringu miejskiego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Priorytetem jest bezpieczeństwo
Inwestycja planowana jest do realizacji przez gminę Trzebinia w latach 2023-2024 (przewidywany termin oddania do użytkowania: marzec 2024 r.). Całkowity jej koszt wynosi ponad 4,2 mln zł. Koszt w 2023 r. to 2,5 mln zł. Dofinansowanie z rezerwy ogólnej stanowi zatem 80% kosztów tegorocznych i blisko 50% całej inwestycji.

- Nadrzędnym celem tej inwestycji jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz usprawnienie pracy druhów i zapewnienie im dobrych warunków służby oraz właściwego zabezpieczenia pojazdów i sprzętu pożarniczego. Mając na względzie jak najkrótszy czas podjęcia działań ratowniczych, OSP są często dysponowane do likwidacji zdarzeń na terenie własnej gminy oraz pomocy jednostkom włączonym na stałe do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. O tym, jak ważne jest dla rządu Zjednoczonej Prawicy bezpieczeństwo Polaków, można się przekonać dzięki licznym programom oraz formom wsparcia strażaków i pozostałych służb mundurowych – dodaje wojewoda Kmita.

- Otrzymaliśmy 2 mln zł z rezerwy budżetowej premiera na budowę nowej remizy OSP Trzebinia. Dziękuję wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie oraz sekretarzowi stanu w KPRM Krzysztofowi Kubowowi za tę dobrą wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy! Mamy już wcześniej przygotowany projekt remizy, więc – zgodnie z tym, co obiecałem Mieszkańcom i druhom – będziemy ruszać z inwestycją! Zawnioskowałem o nadzwyczajną sesję na poniedziałek, aby dokonać niezbędnych zmian w budżecie, które umożliwią nam rozpisanie przetargu w najbliższych dniach – mówi burmistrz miasta Trzebinia.


Centrum bezpieczeństwa publicznego
Dzięki inwestycji powstanie budynek o powierzchni użytkowej prawie 135 m2. Obiekt ten będzie przeznaczony na kompleksową działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Stanowić będzie swoiste centrum unikania potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców gminy Trzebinia.

W obiekcie przewidziano powierzchnie z przeznaczeniem na funkcjonowanie:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini – będzie tu biuro, sala zebrań, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, magazyn sprzętu ochrony osobistej, dyspozytornia, warsztat oraz garaż dla dwóch pojazdów znajdujących się w dyspozycji jednostki,
centrali monitoringu miejskiego.

- Realizacja tej inwestycji jest niezwykle ważna. Zapewni ona właściwe warunki dla jednostki OSP oraz prowadzenia działalności w zakresie centrum zarządzania kryzysowego i monitoringu miejskiego. Przyczyni się to bezpośrednio do sprawniejszego reagowania na zdarzenia losowe wymagające interwencji – dodaje wojewoda Kmita.

Jednocześnie w ramach inwestycji przewidziano: budowę drogi wewnętrznej wzdłuż budynku oraz stanowisk parkingowych, budowę zewnętrznej instalacji oświetleniowej, instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz chodniki i nawierzchnie utwardzone dla pieszych.

Wsparcie z rezerwy budżetu państwa dla OSP
– Prawie 70 mln zł. To wsparcie, jakie już otrzymała w tym roku Małopolska z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz rezerwy Ministra Finansów. W ubiegłym roku wynosiło ono 38 mln zł. To dowód, z jaką uwagą rząd traktuje inwestycje ważne dla mieszkańców Małopolski – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Strażackie inwestycje, które w tym roku uzyskały wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa lub rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów:
- gmina Libiąż na zakup lekkiego ratowniczo-gaśniczego samochodu ze zwiększonym potencjałem ratownictwa epidemiologicznego – 300 tys. zł,
- gmina Biecz na dostawę samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rożnowice – ponad 137 tys. zł,
- gmina Niepołomice na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej – ponad 2,4 mln zł,
- gmina Łącko – zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko – 750 tys. zł,
- gmina Uście Gorlickie – rozbudowa z przebudową budynku OSP w Brunarach wraz z przebudową instalacji gazu – ponad 218 tys. zł oraz budynek garażowo-gospodarczy przeznaczony dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Banicy – blisko 225 tys. zł,
– KP PSP w Nowym Sączu – na odtworzenie zniszczonego oraz zużytego podczas działań ratowniczych w Turcji sprzętu i wyposażenia – ponad 353 tys. zł.

- Jednostki strażackie mogą liczyć na stałe i konkretne wsparcie rządu – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wozy dla OSP
– Ponadto w 2023 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dofinasowania dla zakupu 62 wozów ratowniczo-gaśniczych w Małopolsce. Da to małopolskim jednostkom OSP 4 ciężkie, 42 średnie i 16 lekkich wozów – przypomina wojewoda.

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.

Środki rozdysponowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwalają na zakup sprzętu i wyposażenia.

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zakresu rządowych inwestycji wspierających działalność jednostek OSP.

– Dla porównania w ubiegłym roku w skali Polski zakupiono 533 nowe wozy, podczas gdy w roku 2014 było ich jedynie 229. Liczba nowych samochodów, które otrzymali małopolscy druhowie w 2022 r., wynosiła 54, podczas gdy w 2014 r. były to 23 wozy. Ten rok przyniesie jeszcze więcej nowego sprzętu dla OSP, bo dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego sprawy OSP traktowane są z wielką uwagą  – dodaje wojewoda Kmita.

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP
Natomiast 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Strażacy ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat – mężczyźni – lub 20 lat – kobiety – otrzymają świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł miesięcznie.

– To wyraz wdzięczności za ich długoletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Była to pierwsza w historii tego typu ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

Małopolska drużyna strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych to znacznie ponad 40 tys. osób. Łącznie wszystkich druhów – także tych, którzy już nie uczestniczą w akcjach – mamy prawie 80 tys.
Źródło Małopolska Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl